Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/11399
Title: Соціально-політичні студії : навч.-метод. посібник для самост. роботи та семінар. занять для студентів II к. ден. фак-тів першого (бакалавр.) рівня галузь знань 08 "Право", 082 "Міжнародне право"
Authors: Требін, М.П.
Сахань, О.М.
Воднік, В.Д.
Волянська, О.В.
Герасіна, Л.М.
Головко, І.В.
Зимогляд, В.Я.
Клімова, Г.П.
Підкуркова, І.В.
Погрібна, В.Л.
Поліщук, І.О.
Keywords: учебно-методические пособия
социально-политические студии
навчально-методичні посібники
соціально-політичні студії
Issue Date: 2016
Publisher: Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
Citation: Соціально-політичні студії : навч.-метод. посібник для самост. роботи та семінар. занять для студентів II к. ден. фак-тів першого (бакалавр.) рівня галузь знань 08 "Право", 082 "Міжнародне право" / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; уклад. М. П. Требін [та ін.]. – Харків, 2016. – 53 с.
URI: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/11399
Appears in Collections:Навчально-методичні посібники

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NMP_165.pdf4 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.