Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/11380
Title: Щодо розмежування дисциплінарної та адміністративної відповідальності військовослужбовців за недбале ставлення до військової служби
Authors: Гриненко, С.О.
Keywords: дисциплінарна відповідальність
адміністративна відповідальність
військовослужбовці
відповідальність військовослужбовців
військові адміністративні правопорушення
недбале ставлення до військової служби
дисциплинарная ответственность
административная ответственность
военнослужащие
ответственность военнослужащих
военные административные правонарушения
небрежное отношение к воинской службе
Issue Date: 2015
Citation: Гриненко С. О. Щодо розмежування дисциплінарної та адміністративної відповідальності військовослужбовців за недбале ставлення до військової служби / С. О. Гриненко // Сучасний стан та перспективи розвитку сектору безпеки України: публічно-приватні аспекти (16 квіт. 2015 р., м. Харків) : зб. наук. пр. за матеріалами ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. – Харків, 2015. – С. 20–21.
Abstract: У роботі проведено аналіз Глави 13-Б КУпАП «Військові адміністративні правопорушення». Особливу увагу приділено статті 172-15 «Недбале ставлення до військової служби». Вказано на недосконалість її юридичної конструкції і складність відмежування від дисциплінарних правопорушень. Запропоновано шляхи вирішення проблеми.
В работе проведен анализ Главы 13-Б КУоАП «Воинские административные правонарушения». Особое внимание уделено статье 172-15 «Небрежное отношение к воинской службе». Указано на несовершенство ее юридической конструкции и сложность отграничения от дисциплинарных правонарушений. Предложены пути решения проблемы.
URI: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/11380
Appears in Collections:Тези, доповіді кафедри кримінального процесу та оперативно-розшукової діяльності

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Grinenko_20-21.pdf5,8 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.