Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.nlu.edu.ua//jspui/handle/123456789/11369
Title: Розвиток інституту підготовчого провадження в Україні та його регулювання в законодавстві деяких країн СНД
Authors: Бабаєва, О.В.
Keywords: стадія
кримінальне провадження
підготовче провадження
стадия
уголовное производство
подготовительное производство
Issue Date: 2013
Publisher: видавництво "Право"
Citation: Бабаєва О. В. Розвиток інституту підготовчого провадження в Україні та його регулювання в законодавстві деяких країн СНД / О. В. Бабаєва // Юридична осінь 2013 року : зб. тез доп. та наук. повідомл. учасн. всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених та здобувачів (Харків, 14 листоп. 2013 р.) / Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого". – Харків, 2013. – С. 356–359.
Abstract: В роботі розглянуто особливості нормативного регулювання стадії підготовчого провадження в Україні та кримінальному процесуальному законодавстві деяких країн СНД, зроблено порівняння щодо строків стадії, порядку провадження та повноважень суду.
В работе рассмотрены особенности нормативного регулирования стадии подготовительного производства в Украине и уголовном процессуальном законодательстве стран СНГ, проведен сравнительный анализ относительно сроков, порядка производства и полномочий суда.
URI: https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/11369
Appears in Collections:Тези, доповіді кафедри кримінального процесу та оперативно-розшукової діяльності

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Babaeva_356-359.pdf2.22 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.