Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.nlu.edu.ua//jspui/handle/123456789/1135
Title: Тематика курсових робіт з історії держави і права зарубіжних країн : (галузь знань 0304 "Право", освітньо-кваліф. рівень "Бакалавр", напрям підгот. 6.030401 "Правознавство") для студ. I курсу денних фак-тів
Authors: Власенко, В.В.
Пирогова, С.І.
Криворучко, О.В.
Тихоненков, Д.А.
Киян, М.Ш.
Россіхін, В.В.
Keywords: історія держави і права зарубіжних країн
тематика курсових робіт
Issue Date: 2012
Publisher: видавництво Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого"
Citation: Тематика курсових робіт з історії держави і права зарубіжних країн [Електронний ресурс] : (галузь знань 0304 "Право", освітньо-кваліф. рівень "Бакалавр", напрям підгот. 6.030401 "Правознавство") для студ. I курсу денних фак-тів / уклад. В. Д. Гончаренко [та ін.]. - Х. : Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого", 2012. - 30 с. - Б. ц.
URI: https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1135
Appears in Collections:Навчально-методичні посібники

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pr_IDPZK.pdf501.09 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.