Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.nlu.edu.ua//jspui/handle/123456789/11275
Title: Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни "Судове адміністрування" : галузь знань 0304 "Право", освіт.-кваліф. рівень "Магістр" напрім підгот. 6.030401 "Правознавство" для студентів I курсу (магістратура) ден. форми навч. Ін-ту підгот. кадрів для органів юстиції
Authors: Дудченко, О.Ю.
Москвич, Л.М.
Назаров, І.В.
Овсяннікова, О.О.
Овчаренко, О.М.
Русанова, І.О.
Юревич, І.В.
Keywords: судебное администрирование (организационное обеспечение деятельности суда)
учебно-методические пособия
судове адміністрування (організаційне забезпечення діяльності суду)
навчально-методичні посібники
Issue Date: 2016
Publisher: Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
Citation: Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни "Судове адміністрування" [Електронний ресурс] : галузь знань 0304 "Право", освіт.-кваліф. рівень "Магістр" напрім підгот. 6.030401 "Правознавство" для студентів I курсу (магістратура) ден. форми навч. Ін-ту підгот. кадрів для органів юстиції / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; уклад.: Т. Б. Вільчик, А. В. Іванцова, Я. О. Ковальова. – Електрон. текстові дані. – Харків, 2016. – 50 с. – Назва з екрану.
URI: http://library.nlu.edu.ua//POLN_TEXT/POSIBNIKI_2016/NMP_Sud_admin_2016.pdf
https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/11275
Appears in Collections:Навчально-методичні посібники

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NMP_Sud_admin_2016.pdf477.99 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.