Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.nlu.edu.ua//jspui/handle/123456789/1108
Title: Методичні поради та завдання до практичних занять і самостійної роботи з юридичної психології : (галузь знань 0304 "Право", освітньо-кваліф. рівень "Спеціаліст", спец. 7.03040101 "Правознавство") для студ. V курсу заочного. фак-ту
Authors: Шепітько, В.Ю.
Коновалова, В.О.
Журавель, В.А.
Алєксєйчук, В.І.
Капустіна, М.В.
Keywords: юридична психологія
завдання до практичних занять
Issue Date: 2012
Publisher: видавництво Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого"
Citation: Методичні поради та завдання до практичних занять і самостійної роботи з юридичної психології [Електронний ресурс] : (галузь знань 0304 "Право", освітньо-кваліф. рівень "Спеціаліст", спец. 7.03040101 "Правознавство") для студ. V курсу заочного. фак-ту / уклад. В. Ю. Шепітько [та ін.]. - Х. : Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого", 2012. - 43 с. - Б. ц.
URI: https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1108
Appears in Collections:Навчально-методичні посібники

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pr_0132_11.pdf315.59 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.