Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/10905
Title: Корислива насильницька злочинність в Україні: феномен, детермінація, запобігання
Authors: Головкін, Б.М.
Keywords: корислива насильницька злочинність
корисливо-насильницькі злочини
особистість злочинця
корислива спрямованість
насильницький злочин
детермінація корисливої насильницької злочинності
запобігання злочинності
корыстно-насильственная преступность
корыстно-насильственные преступления
личность преступника
корыстная направленность
насильственное преступление
детерминация корыстной насильственной преступности
предупреждение преступности
mercenary and violent criminality
mercenary and violent crimes
personality of offender
mercenary directionality
violent crime
determination of mercenary and violent criminality
crime prevention
Issue Date: 2011
Publisher: видавництво «Право»
Citation: Головкін Б. М. Корислива насильницька злочинність в Україні: феномен, детермінація, запобігання : монографія / Б. М. Головкін ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2011. – 432 с.
Abstract: Досліджено феномен корисливої насильницької злочинності, її кількісні та якісні характеристики, основні тенденції та закономірності розвитку. Вивчено особу корисливого насильницького злочинця, проаналізовано формування його спрямованості та специфіку злочинної поведінки. Визначено особливості детермінації корисливої насильницької злочинності. Запропоновано теоретико-прикладну модель запобігання корисливій насильницькій злочинності та її проявам. Для науковців, викладачів, аспірантів, пошукувачів, студентів юридичних навчальних закладів і працівників правоохоронних органів.
URI: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/10905
ISBN: 978-966-458-221-3
Appears in Collections:Монографії кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
golovkin_mon_2011.pdf2,82 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.