Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.nlu.edu.ua//jspui/handle/123456789/10836
Title: Значення наукової бібліотеки Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого у справі формування правової та загальної культури майбутніх юристів
Authors: Золочевський, І.В.
Keywords: наукова бібліотека Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
бібліотека вуза
формування правової культури
правова культура
Issue Date: 2016
Citation: Золочевський І. В. Значення наукової бібліотеки Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого у справі формування правової та загальної культури майбутніх юристів / І. В. Золочевський // Безпекове інноваційне суспільство: взаємодія у сфері правової освіти та правового виховання : матеріали міжнар. інтернет-конф., 25 трав. 2016 р. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, НДІ прав. забезп. інновац. розвитку Нац. акад. прав. наук України, Наук. б-ка. – Харків, 2016. – С. 178–180.
URI: https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/10836
Appears in Collections:Наукові статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
zolochevski.pdf117.38 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.