Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.nlu.edu.ua//jspui/handle/123456789/10829
Title: Захист і безпека цифрових творів у сучасному інфопросторі
Authors: Ломоносов, Ю.В.
Keywords: авторські права
аудіовізуальні твори
електронно-цифрова форма твору
порушення авторських та суміжних прав
захист авторського і суміжних прав на мультимедійні твори
Issue Date: 2016
Citation: Ломоносов Ю. В. Захист і безпека цифрових творів у сучасному інфопросторі / Ю. В. Ломоносов // Безпекове інноваційне суспільство: взаємодія у сфері правової освіти та правового виховання : матеріали міжнар. інтернет-конф., 25 трав. 2016 р. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, НДІ прав. забезп. інновац. розвитку Нац. акад. прав. наук України, Наук. б-ка. – Харків, 2016. – С. 88–89.
URI: https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/10829
Appears in Collections:Тези, доповіді кафедри криміналістики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
lomonosov-tez.pdf126.12 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.