Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1080
Title: Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни "Судовий експерт: поняття, правовий статус, професіограма" : (галузь занань 0304 "Право, освітньо-кваліф. рівень "Магістр", спец. 8.18010003 "Судова експертиза")
Authors: Шепітько, В.Ю.
Журавель, В.А.
Коновалова, В.О.
Алєксєйчук, В.І.
Колеснікова, І.А.
Keywords: судові експерти
судова експертиза
програми навчальних дисциплін
навчально-методичні посібники
Issue Date: 2012
Publisher: видавництво Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого"
Citation: Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни "Судовий експерт: поняття, правовий статус, професіограма" [Текст] : (галузь занань 0304 "Право, освітньо-кваліф. рівень "Магістр", спец. 8.18010003 "Судова експертиза") / Національний університет "Юридична академія України ім. Ярослава Мудрого" ; уклад. В. Ю. Шепітько [та ін.]. - Х. : Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого", 2012. - 44 с.
URI: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1080
Appears in Collections:Навчально-методичні посібники

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NMP_0082.pdf552,56 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.