Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1078
Title: Тематика курсових робіт з навчальної дисципліни "Конституційне право України" та методичні рекомендації до їх написання : (галузь знань 0304 "Право", освіт.-кваліф. рівень "Бакалавр", напрям підгот. 6.0304901 "Правознавство") для студ. II курсу заоч. фак-ту
Authors: Барабаш, Ю.Г.
Слінько, Т.М.
Байрачна, Л.К.
Берченко, Г.В.
Веніславський, Ф.В.
Дахова, І.І.
Кичун, В.І.
Колісник, В.П.
Кушніренко, О.Г.
Летнянчин, Л.І.
Лукаш, С.Ю.
Нестеренко, О.В.
Середюк-Буз, В.В.
Ткаченко, Є.В.
Ткаченко, Ю.В.
Чуб, О.О.
Keywords: конституційне право
тематика курсових робіт
Issue Date: 2012
Publisher: видавництво Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого"
Citation: Тематика курсових робіт з навчальної дисципліни "Конституційне право України" та методичні рекомендації до їх написання [Текст] : (галузь знань 0304 "Право", освіт.-кваліф. рівень "Бакалавр", напрям підгот. 6.0304901 "Правознавство") для студ. II курсу заоч. фак-ту / Національний університет "Юридична академія України ім. Ярослава Мудрого" ; уклад. Ю. Г. Барабаш [та ін.]. - Х. : Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого", 2012. - 54 с.
URI: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1078
Appears in Collections:Навчально-методичні посібники

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pr_0051.pdf572,68 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.