Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.nlu.edu.ua//jspui/handle/123456789/10496
Title: Проблеми законодавчого та інформаційного забезпечення геномної ідентифікації в Україні
Other Titles: Problems of legislative and informational provision of DNA fingerprinting in Ukraine
Authors: Білоус, В.В.
Keywords: ототожнення
«біоелектронна» паспортизація
ДНК-профиль
генетическая идентификация
информационные технологии
отождествление
ДНК-профиль
генетическая идентификация
информационные технологии
«биоэлектронная» паспортизация
identification
DNA fingerprinting
information technologies
«bioelectronic» passportization
Issue Date: 2015
Citation: Білоус В. В. Проблеми законодавчого та інформаційного забезпечення геномної ідентифікації в Україні / В. В. Білоус // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. : Юридичні науки. – 2015. – Вип. 3, т. 3. – С. 78–84.
Abstract: Стаття присвячена дослідженню проблем законодавчого та інформаційного забезпечення геномної ідентифікації в України на прикладі ототожнення загиблих у зоні проведення антитерористичної операції, а також формулюванню пропозицій щодо їх вирішення шляхом реформування законодавства і впровадження сучасних інформаційних технологій.
Статья посвящена исследованию проблем законодательного и информационного обеспечения геномной идентификации в Украине на примере отождествления погибших в зоне проведения антитеррористической операции, а также формулированию предложений по их решению путем реформирования законодательства и внедрения современных информационных технологий.
Description: The article is dedicated to the study of problems of legislative and informational provision of DNA fingerprinting in Ukraine on the basis of identification of victims of the anti-terrorist operation and also to the formulation of the ways to solve such problems by reforming the legislation and introducing modern information technologies.
URI: http://lj.kherson.ua/2015/pravo03/part_3/20.pdf
https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/10496
Appears in Collections:Наукові статті кафедри криміналістики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bilous_78-84.pdf1.35 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.