Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5919
Title: Идентификация пользователей информационных компьютерных систем
Authors: Мазниченко, Н.І.
Keywords: захист комп'ютерної інформації
ідентифікація користувачів ЕОМ
защита компьютерной информации
идентификация пользователей ЭВМ
Issue Date: 2014
Citation: Мазниченко Н.І. Идентификация пользователей информационных компьютерных систем / Н.І. Мазниченко // Системи обробки інформації : зб. наук. пр. – Харків, 2014. – Вип. 2 : Проблеми і перспективи розвитку ІТ-індустрії : тези VI міжнар. наук.-практ. конф., 17-18 квіт. 2014 р. – С. 255.
Abstract: Выполнен обзор и анализ современных подходов, которые используются сегодня для идентификации пользователей компьютерных систем. Данное исследование является важным в связи с актуальностью проблемы защиты компьютерной информации и ограничению доступа к информационным и техническим ресурсам компьютера. Результаты выполненных исследований и сформулированные выводы могут быть полезные при создании собственных систем защиты компьютерной информации отдельными пользователями.
Виконаний огляд і аналіз сучасних підходів, які використовуються сьогодні для ідентифікації користувачів комп'ютерних систем. Дане дослідження є важливим у зв'язку з актуальністю проблеми захисту комп'ютерної інформації і обмеженням доступу до інформаційних і технічних ресурсів комп'ютера. Результати виконаних досліджень і сформульовані висновки можуть бути корисні при створенні власних систем захисту комп'ютерної інформації окремими користувачами.
URI: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5919
Appears in Collections:Тези, доповіді кафедри інформатики та обчислювальної техніки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Maznichenko_255.pdf862,49 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.