Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/35
Title: Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни "Практикум з пенсійного забезпечення"
Authors: Жернаков, В.В.
Яковлєва, Г.О.
Свічкарьова, Я.В.
Keywords: пенсійне забезпечення
навчально-методичні посібники
Issue Date: 2012
Publisher: Національний університет "Юридична академія України ім. Ярослава Мудрого"
Citation: Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни "Практикум з пенсійного забезпечення" [Текст] : для студентів V курсу фак-ту підготовки кадрів для Пенсійного фонду України / уклад.: В. В. Жернаков, Г. О. Яковлєва, Я. В. Свічкарьова. - Х. : Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого", 2012. - 33 с.
Abstract: Практикум з пенсійного забезпечення є навчальною дисципліною, основою для засвоєння студентами найважливіших положень законодавства у сфері пенсійного забезпечення. Практикум має тісний зв’язок з навчальною дисципліною “Пенсійне забезпечення”, оскільки призначений для розгляду практичних питань у сфері пенсійного забезпечення, особливостей пенсійного забезпечення різних категорій громадян. Основна мета навчального курсу – формування знань у сфері пенсійного забезпечення, умінь правильного застосування положень нормативно-правових актів щодо порядку призначення, обчислення й перерахунку пенсій як в солідарній пенсійній системі, так і при призначенні пенсій окремим категоріям громадян та їх тлумачення.
URI: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/35
Appears in Collections:Навчально-методичні посібники

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NMP_0042.pdf316,69 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.