Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.nlu.edu.ua//jspui/handle/123456789/19884
Title: Правові проблеми охорони земель під час просторового планування
Authors: Ігнатенко, І.В.
Keywords: планування
містобудівна діяльність
просторове планування
забудова територій
використання земель
охорона земель
земельні правовідносини
правовий режим земель
земельні спори
planning
urban planning activity
spatial planning
development of territories
land use
land protection
land legal relations
legal regime of lands
land disputes
Issue Date: 2023
Publisher: НЮУ ім. Ярослава Мудрого
Citation: Ігнатенко І. В. Правові проблеми охорони земель під час просторового планування / І. В. Ігнатенко // Актуальні проблеми юридичної науки. Політико-правові передумови європейської та євроатлантичної інтеграції України : зб. тез Міжнар. наук.-практ. конф. “Двадцять другі осінні юридичні читання” (м. Хмельницький, 13 жовт. 2023 р.) / Хмельницьк. ун-т упр. та права ім. Леоніда Юзькова. – Хмельницький, 2023. – С. 185–186.
Abstract: Ключову роль в сфері охорони землі відіграє комплексний план просторового розвитку території територіальної громади. На сьогодні спеціальних правових заходів, спрямованих на покращення стану земель саме в умовах міста, законодавство не передбачає. Поліпшення стану земель має розглядатися як самостійний та невід’ємний елемент екологічного управління у місті. Уніфікація існуючих правових вимог та вироблення нових стосовно охорони земель в умовах міста могли б забезпечити: по-перше, їх чітку регламентацію; по-друге, прозорість вимог; по-третє, систематизацію заходів їхньої охорони; по-четверте, визначити коло осіб, відповідальних за виконання вимог та реалізацію заходів. Акцентується увага на тому, що просторове планування покликане вирішувати актуальну для міст проблему раціонального використання земель. Розуміння раціонального використання земель у місті сьогодні має ґрунтуватися на понятті раціонального містобудування.
URI: https://dspace.nlu.edu.ua//jspui/handle/123456789/19884
Appears in Collections:Тези, доповіді кафедри земельного та аграрного права

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ignatenko_185–186.pdf138.36 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.