Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.nlu.edu.ua//jspui/handle/123456789/19546
Title: Судова експертиза як засіб доказування при розслідуванні злочинів, пов'язаних із порушенням прав і свобод людини в умовах окупації територій України
Authors: Авдєєва, Г.К.
Keywords: судово-експертна діяльність
Європейська інтеграція
Європейські стандарти
forensic activity
European integration
European standards
Issue Date: 2022
Publisher: ДонДУВС
Citation: Авдєєва Г. К. Судова експертиза як засіб доказування при розслідуванні злочинів, пов'язаних із порушенням прав і свобод людини в умовах окупації територій України / Г. К. Авдєєва // Реалізація прав людини у діяльності правоохоронних органів в умовах окупації українських територій: матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції (в авторській редакції), м. Кривий Ріг, 30 вересня 2022 року. – Кривий Ріг: ДонДУВС, 2022. –С. 88-91.
Abstract: На основі порівняльного аналізу законодавства України та ЄС у галузі судової експертизи доведено неповну відповідність нормативно-правового регулювання судово-експертної діяльності в Україні основним засадам діяльності експертів у судових системах держав-членів Ради Європи. Запропоновано зміни до законодавства України з метою скасування монополії державних експертних установ і окремих експертів на проведення криміналістичних, судово-медичних і судово-психіатричних експертиз (окрім дослідження об'єктів, обіг яких обмежено державою), залучення як самостійних експертів громадян інших держав, посилення індивідуальної відповідальності експерта за неналежне виконання своїх професійних обов'язків та ін.
URI: https://dspace.nlu.edu.ua//jspui/handle/123456789/19546
Appears in Collections:Наукові статті НДІ ВПЗ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Avdeeva_88-91.pdf437.06 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.