Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.nlu.edu.ua//jspui/handle/123456789/19503
Title: Логічна сутність абдукції як методу побудови версій
Authors: Невельська-Гордєєва, О.П.
Карнаушенко, С.Д.
Keywords: абдукція
метод
умовивід
структура методу
гіпотеза
абдукция
умозаключение
структура метода
гипотеза
abduction
method
reasoning
structure of method
hypothesis
Issue Date: 2022
Publisher: НЮУ ім. Ярослава Мудрого
Citation: Невельська-Гордєєва О. П. Логічна сутність абдукції як методу побудови версій / О. П. Невельська-Гордєєва, С. Д. Карнаушенко // Вісник Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія : зб. наук. пр. - Харків : Право, 2022. - № 2 (53). - С. 120-132.
Abstract: Статтю присвячено дослідженню основних моментів застосування абдукції. Абдукцію Ч. Пірса намагаються трактувати як логічне міркування, яке відповідає за створення пояснювальних гіпотез. Абдукція – пошук окремого фактору, що поясняє причину явища. Процес абдукції складається з трьох етапів: результат – причина – пояснення. Аналіз художніх творів показує, що ряд міркувань, які традиційно розглядалися як дедуктивні, виявляються абдукцією. Абдукція недостатньо застосовується, бо залишається невідомою як фахівцям-практикам, так і науковцям.
URI: https://dspace.nlu.edu.ua//jspui/handle/123456789/19503
Appears in Collections:Наукові статті кафедри філософії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nevelska_120-132.pdf314.37 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.