Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.nlu.edu.ua//jspui/handle/123456789/19455
Title: Legal problems of rational use and protection of agricultural land in Ukraine
Authors: Fedchyshyn, D.
Ignatenko, I.
Shulga, M.
Danilik, D.
Keywords: agricultural lands
rational use
land protection
land degradation
conservation of lands
земли сельскохозяйственного назначения
рациональное использование
охрана земель
деградация земель
консервация земель
Issue Date: 2022
Publisher: НЮУ ім. Ярослава Мудрого
Citation: Legal problems of rational use and protection of agricultural land in Ukraine / Dmytro Fedchyshyn, Iryna Ignatenko, Mykhaylo Shulga, Daria Danilik // Juscticia. - 2022. - Vol. 27. - № 41. - Р. 43-52.
Abstract: Землі сільськогосподарського призначення, як і інші категорії земель, виконують екологічну функцію в якості основного об’єкта природи та середовища проживання людини і всіх живих та рослинних організмів, а також економічну функцію в якості основного об’єкта нерухомості і основного засобу виробництва в сільському господарстві. З метою охорони земель власники та користувачі земельних ділянок зобов’язані проводити заходи щодо відтворення родючості земель сільськогосподарського призначення; захисту земель від водної та вітрової ерозії, селів, підтоплення, заболочування, вторинного засолення, висушення, ущільнення, забруднення хімічними речовинами, відходами виробництва і споживання та іншого негативного впливу; захисту сільськогосподарських угідь від заростання деревами та чагарниками, бур’янами, збереженню досягнутого рівня меліорації. Принципове значення мають екологізація сільськогосподарської діяльності, дотримання суб’єктами аграрного виробництва норм і вимог земельного та екологічного законодавства. У статті аналізується сучасний стан використання земель сільськогосподарського призначення та надаються пропозиції з підвищення ефективності використання цих земель.
URI: https://dspace.nlu.edu.ua//jspui/handle/123456789/19455
Appears in Collections:Наукові статті кафедри земельного та аграрного права

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ignatenko_43-52.pdf163.46 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.