Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.nlu.edu.ua//jspui/handle/123456789/19375
Title: Розділ 1. Загальна Декларація Прав Людини (цикл 1-8)
Authors: Малєєва, Т.Є.
Keywords: Загальна декларація прав людини
Статут ООН
основні права та свободи
Міжнародний пакт про громадянські і політичні права
Universal Declaration of Human Rights
The UN Charter
fundamental rights and freedoms
International Covenant of Civil and Political Rights
Issue Date: 2015
Publisher: Нова книга
Citation: Малєєва Т.Є. Розділ 1. Загальна Декларація Прав Людини (цикл 1-8) / Л.М.Черноватий, Т.В. Ганічева, Н.В. Зінукова, Д.І. Демченко, Т.Є. Малєєва // Переклад текстів міжнародних англомовних угод українською мовою: Три базові угоди у галузі прав людини: навчальний посібник. – Вінниця: Нова книга, 2015. – С. 9-52.
Abstract: Частина посібника (сс. 9-52) побудована на автентичному матеріалі і присвячена Загальній декларації прав людини. Вона сприяє засвоєнню фонових знань та знайомить з найбільш вживаною термінологією. Система різноманітних вправ, побудована за циклічним принципом, наявність двомовних тематичних словників у кожному уроці, створюють сприятливі умови для ефективного засвоєння змісту посібника в класі і надійного самоконтролю під час роботи вдома. Для студентів філологічних і перекладацьких відділень (факультетів) університетів і тих, що спеціалізуються у галузях міжнародного права, міжнародних відносин, суспільних наук, фахівців, які прагнуть вдосконалити власні навички та вміння перекладу суспільно-політичної літератури, а також для перекладачів.
URI: https://dspace.nlu.edu.ua//jspui/handle/123456789/19375
Appears in Collections:Навчальні видання кафедри іноземних мов № 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Malieieva_2015_9-52.pdf2.23 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.