Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.nlu.edu.ua//jspui/handle/123456789/18107
Title: Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції у системі запобігання корупції
Authors: Сметаніна, Н.В.
Keywords: корупція
приватний сектор
антикорупційний комплаєнс
коррупция
частный сектор
антикоррупционный комплаенс
corruption
private sector
anti-corruption compliance
Issue Date: 2020
Publisher: видавництво «Право»
Citation: Сметаніна Н. В. Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції у системі запобігання корупції / Н. В. Сметаніна // Запобігання корупції у приватному секторі : матеріали наук.-практ. онлайн «круглого столу», присвяч. 25-річчю із дня створення НДІ вивчення проблем злочинності та 95-річчю із дня народж. акад. Володимира Сташиса (м. Харків, 1 лип. 2020 р.). – Харків, 2020. – С. 124–127.
Abstract: Тези доповіді присвячені дослідженню запобігання корупції у приватній сфері. Висвітлено основні функції Уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції.
Тезисы доклада посвящены исследованию предотвращения коррупции в частной сфере. Освещены основные функции Уполномоченного лица по вопросам предотвращения и выявления коррупции.
Description: The thesis is devoted to the study of prevention of corruption in the private sphere. The main functions of the Authorized Person for the Prevention and Detection of Corruption are highlighted.
URI: https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/18107
Appears in Collections:Тези, доповіді кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Smetanina_124-127.pdf1.56 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.