Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1730
Title: Завдання до практичних занять з правової статистики : електронне видання : галузь знань 0304 "Право", освітньо-кваліф. рівень "Бакалавр", напрям підгот. 6.030401 "Правознавство" для студ. III курсу заочних фак-тів
Authors: Шостко, О.Ю.
Христич, І.О.
Пивоваров, В.В.
Юрченко, О.Ю.
Keywords: правова статистика
завдання для практичних занять
Issue Date: 2013
Publisher: Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого"
Citation: Завдання до практичних занять з правової статистики : електронне видання : галузь знань 0304 "Право", освітньо-кваліф. рівень "Бакалавр", напрям підгот. 6.030401 "Правознавство" для студ. III курсу заочних фак-тів / уклад. О. Ю. Шостко [та ін.]. - Х. : Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого", 2013. - 27 с.
URI: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1730
Appears in Collections:Навчально-методичні посібники

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pr_38.pdf322,71 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.