Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/12523
Title: Тематика курсових робіт з Загальної частини кримінального права України та методичні рекомендації до їх написання : для студ. II к. ден. фак-тів (перший (бакалавр.) рівень, галузь знань 08 "Право", спец. 081 "Право")
Authors: Тацій, В.Я.
Тютюгін, В.І.
Панов, М.І.
Горностай, А.В.
Григор'єва, М.Є.
Гродецький, Ю.В.
Демидова, Л.М.
Євдокімова, О.В.
Зінченко, І.О.
Крайник, Г.С.
Орловський, Р.С.
Оробець, К.М.
Ус, О.В.
Харитонов, С.О.
Keywords: кримінальне право
Загальна частина кримінального права
тематика курсових робіт
курсові роботи
уголовное право
Общая часть уголовного права
тематика курсовых работ
курсовые работы
Issue Date: 2017
Publisher: Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
Citation: Тематика курсових робіт з Загальної частини кримінального права України та методичні рекомендації до їх написання [Електронний ресурс] : для студ. II к. ден. фак-тів (перший (бакалавр.) рівень, галузь знань 08 "Право", спец. 081 "Право") / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого; уклад. В. Я. Тацій [та ін.]. – Електрон. текст. дані. – Харків, 2017. – 96 с. – Режим доступа: http://library.nlu.edu.ua//POLN_TEXT/POSIBNIKI_2017/T_186.pdf (дата звернення: 17.04.2017). – Назва з екрана.
URI: http://library.nlu.edu.ua//POLN_TEXT/POSIBNIKI_2017/T_186.pdf
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/12523
Appears in Collections:Навчально-методичні посібники

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
T_186.pdf609,33 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.