Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.nlu.edu.ua//jspui/handle/123456789/12482
Title: До питання про навчання англійської медичної термінології
Other Titles: К вопросу об обучении английской медицинской терминологии
On the problem of English medical terminology
Authors: Попова, Н.О.
Петрова, О.Б.
Keywords: англійська медична термінологія
мозкова активність студентів
професійний рівень випускників
английская медицинская терминология
мозговая активность студентов
профессиональный уровень выпускников
English medical terminology
students’ brain activity
professionalism of graduates
Issue Date: 2015
Citation: Петрова О. Б. До питання про навчання англійської медичної термінології / О. Б. Петрова, Н. О. Попова // Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії : матеріали ХVІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (1-2 серп. 2015 р.). – Електрон. текст. дані. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – С. 123–125. – Режим доступа: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/11522 (дата звернення: 01.04.2017). – Назва з екрана.
Abstract: Активні форми проведення навчальних занять допомагають розвивати у студентів інтерес до володіння термінологією, а також тренувати за допомогою іноземної мови мозкову активність, розвиваючи пам’ять та гостроту розуму, що у підсумку підвищує загальний професійний рівень випускників.
Активные формы проведения учебных занятий помогают развивать у студентов интерес к владению терминологией, а также тренировать при помощи иностранного языка мозговую активность, развивая память и остроту ума, что в результате повышает общий профессиональный уровень выпускников.
Description: Active forms of academic classes help in developing the students’ interest towards the acquirement of English terminology as well as to train with the aid of foreign language their smart brain activity that results in the increased general professional level of the graduates.
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/11522
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/12482
Appears in Collections:Тези, доповіді кафедри іноземних мов № 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Petrova_Popova_123-125.pdf272.48 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.