Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/12480
Title: До питання про сучасне засвоєння українською мовою англіцизмів
Authors: Попова, Н.О.
Keywords: українська мова
англіцизми
мовознавство
Issue Date: 2015
Citation: Попова Н. О. До питання про сучасне засвоєння українською мовою англіцизмів [Електронний ресурс] / Н. О. Попова // Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії: матеріали XІХ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (30–31 жовт. 2015 р.). Секція : Філологічні науки. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – С. 137–140. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://conferences.neasmo.org.ua/uk/art/2374 (дата звернення: 01.04.2017). – Назва з екрана.
Abstract: Дослідження англіцизмів привертало увагу багатьох лінгвістів, як в історії мовознавства (І. Огієнко, С. Семчинський, Ю. Жлуктенко, О. Мельничук, М. Жовтобрюх, О. Муромцева), так і в сучасній науці (Я. Голдованський, І. Ющук, О. Скопненко, Т. Цимбалюк, М. Бондар, Л. Архипенко та ін.). Надзвичайне зростання кількості запозиченої лексики, особливо англіцизмів наприкінці ХХ ст. та на початку XXI ст. було зумовлено такими позамовними чинниками, як суспільно-політичні та економічні перетворення в Україні, відкритість та інтеграція в міжнародні культурні й інформаційні сфери та под. Нині українська мова перенасичена запозиченими словами, переважно в термінологічній підсистемі мови, але численні випадки детермінологізації і входження запозичених термінів найрізноманітніших сфер знов актуалізують вивчення англіцизмів з погляду їх засвоєння мовою-реципієнтом.
URI: http://conferences.neasmo.org.ua/uk/art/2374
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/12480
Appears in Collections:Тези, доповіді кафедри іноземних мов № 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Popova_137-140.pdf850,42 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.