Browsing by Author Сиротенко, С.Є.

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 12 of 12
Issue DateTitleAuthor(s)
2013До питання про джерела цивільного права, які регулюють відносини з компенсації моральної шкодиСиротенко, С.Є.
2017До питання про поняття та зміст правових засобів компенсації моральної шкодиСиротенко, С.Є.
2005До питання про правовий режим окремої та спільної власності територіальних громадІгнатенко, В.М.; Сиротенко, С.Є.
2016До питання про співвідношення підстав відшкодування майнової та моральної шкодиСиротенко, С.Є.
2008Договірне право в умовах ринкової економіки: Конспект лекційЖилінкова, І.В.; Борисова, В.І.; Спасибо-Фатєєва, І.В.; Баранова, Л.М.; Печений, О.П.; Пучковська, І.Й.; Янишен, В.П.; Сиротенко, С.Є.
2011Еволюція форм захисту гідності та честі в аксіологічному контекстіЖданенко, С.Б.; Сиротенко, С.Є.
2013Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни "Цивільне право України" : (галузь знань 0304 "Право", освітньо-кваліф. рівень "Бакалавр", напрям підгот. 6.030401 "Правознавство") для студ. II курсу денної форми навчання. Ч. 1Борисова, В.І.; Баранова, Л.М.; Крат, В.І.; Балюк, В.М.; Біляєв, О.О.; Долгополова, Л.М.; Домашенко, М.В.; Донець, А.Г.; Ємельянчик, С.О.; Замуравкіна, Р.М.; Іванов, А.М.; Іванова, К.Ю.; Ігнатенко, В.М.; Ісаєв, А.М.; Кацюба, К.В.; Крижна, В.М.; Курафєєв, В.В.; Маслова-Юрченко, К.О.; Новохатська, Я.В.; Печений, О.П.; Приступа, С.Н.; Сиротенко, С.Є.; Сімсон, О.Е.; Соловйов, О.М.; Спасибо, І.А.; Спасибо-Фатєєва, І.В.; Сурженко, О.А.; Таш'ян, Р.І.; Тупицька, Є.О.; Ус, М.В.; Ходико, Ю.Є.; Яркіна, Н.Є.; Яроцький, В.Л.
2013Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни «Сімейне право» : (галузь знань 0304 «право», освітньо-кваліф. рівень «Бакалавр», напрям підгот. 6.030401 «Правознавство») для студ. III к.Борисова, В.І.; Баранова, Л.М.; Донець, А.Г.; Замуравкіна, Р.М.; Новохатська, Я.В.; Сиротенко, С.Є.; Соловйов, О.М.; Ходико, Ю.Є.; Явор, О.А.
2015Окремі питання застосування загальних положень про зобов’язання до недоговірних зобов’язаньСиротенко, С.Є.
2015Окремі питання застосування конвенційного принципу автономності понять у правовідносинах за участю засобів масової інформаціїСиротенко, С.Є.
2016Окремі питання компенсації моральної шкоди, завданої працівникам при виконанні ними трудових обов’язківСиротенко, С.Є.
2013Про місце зобов’язань з компенсації моральної шкоди у системі цивільно-правових відносинСиротенко, С.Є.