міністерство освіти І НАУКИ україни

національна юридична академія україни

імені ярослава мудрого

 

 

 

 

програма

 

з навчальної дисципліни

“організація роботи органів

 пенсійного фонду україни”

 

для факультету №10 з підготовки кадрів

для системи Пенсійного фонду України

 

 

Харків

2006

 

 

1. Пенсійний Фонд у системі державних органів зі здійснення пенсійного забезпечення

 

Система державних органів та їх функції зі здійснення пенсійного забезпечення.

Організаційно-правові засади взаємодії Пенсійного фонду з органами державної влади, місцевого самоврядування, громадськими організаціями. Взаємодія Пенсійного Фонду із іншими фондами з загальнообовязкового державного соціального страхування. Державна Рада з питань пенсійної реформи.

Міжнародне співробітництво Пенсійного фонду.

 

2. Правові та організаційні основи

діяльності Пенсійного фонду

 

Правове регулювання діяльності Пенсійного фонду. Правовий статус Пенсійного фонду.

Принципи організації діяльності Пенсійного фонду. Управління пенсійним фондом та його структура. Правління Пенсійного Фонду України. Виконавча Дирекція та її територіальні органи. Повноваження Наглядової ради Пенсійного фонду.

 

3. Організація правової роботи в системі

Пенсійного фонду

 

Основні напрями правової роботи в системі Пенсійного фонду.

Договірна робота Пенсійного фонду. Повноваження  виконавчої дирекції та її територіальних органів.

Представництво інтересів органів Пенсійного фонду в судових інстанціях.

Організація роботи з примусового стягнення заборгованості з обов’язкових платежів до Пенсійного фонду та з платників – боржників в процесі їх санації (банкрутства). Застосування органами Пенсійного фонду законодавства про адміністративні порушення.

Розгляд спорів, пов’язаних із призначенням і виплатою пенсій.

 

4. Кадрове забезпечення діяльності Пенсійного фонду та його органів, проходження державної служби

Управління кадрами

в органах Пенсійного Фонду

 

Правовий статус працівників Пенсійного Фонду. Класифікація посад працівників органів Пенсійного фонду, кваліфікаційні вимоги до них та посадові інструкції. Розподіл службових обовязків. Проходження державної служби в системі Пенсійного фонду. Відповідальність працівників Пенсійного фонду.

 

5. Регламент роботи та організація діловодства в Пенсійному фонді

та його органах

 

Регламент роботи Пенсійного фонду України.

Робота із вхідною,  вихідною кореспонденцією, внутрішніми документами.

Складання документів і вимоги до документів, що виготовляються машинописними засобами.

Організація роботи із зверненнями громадян та їх особистого прийому.

Організація та проведення прийому громадян в організації Пенсійного Фонду.

 

6. Правове регулювання персоніфікованого обліку та інформаційні технології в системі Пенсійного фонду

 

Мета та завдання персоніфікованого обліку в системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, його структура і порядок.

Структура персоніфікованого обліку.

Основні поняття, які застосовуються у системі персоніфікованого обліку.

Джерела та порядок надходження відомостей до системи персоніфікованого обліку.

Порядок обліку відомостей про застраховану особу, що використовуються в системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування.

Права, обов’язки та відповідальність страхувальників та застрахованих осіб щодо ведення обліку відомостей про застрахованих осіб.

 

7. Джерела фінансування та витрати Пенсійного фонду

 

Правовий статус коштів Пенсійного фонду України. Джерела формування коштів Пенсійного фонду.

Правова регламентація використання коштів Пенсійного фонду (напрямки та структура його видатків, порядок їх здійснення).

Організація роботи по забезпеченню надходження коштів до бюджету Пенсійного фонду. Порядок та методи погашення заборгованості з обов’язкових платежів до Пенсійного фонду.

Правові підстави  та умови стягнення заборгованості із страхових внесків на обов’язкове державне пенсійне страхування. Стягнення заборгованості з відшкодування інших платежів до Пенсійного фонду України.

 

8. Державний нагляд щодо цільового використання коштів Пенсійним фондом

 

Мета та завдання державного регулювання та нагляду у сфері загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Державне регулювання та нагляд за дотриманням призначення (перерахунку і виплати пенсій у солідарній системі центрального органу виконавчої влади та соціальної політики і його територіальних органів.

Повноваження щодо цільового використання коштів центрального органу виконавчої влади у сфері фінансів і його територіальних органів.

Повноваження Рахункової палати. Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України; Державна комісія з цінних паперів та фінансового ринку.

Державний нагляд за призначенням, перерахуванням і виплатою у солідарній системі.

 

9. Контрольні функції Пенсійного Фонду

 

Забезпечення цільового використання коштів Пенсійного фонду. Внутрішній і зовнішній контроль за коштами Фонду, організація проведення ревізій та перевірок. Загальні засади здійснення контролю за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду.

Організація перевірок за окремими напрямами роботи. Реалізація матеріалів ревізій та перевірок.

 

10. Організація інформаційно-роз’яснювальної роботи

в системі Пенсійного фонду

 

Організація інформаційно-роз’яснювальної роботи в системі Пенсійного фонду.

Організація проведення інформування населення через засоби  масової інформації.