Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

eNULAUIR >

Most recent general report

Monthly reports: 03/2013  |  04/2013  |  05/2013  |  06/2013  |  07/2013  |  08/2013  |  09/2013  |  10/2013  |  11/2013  |  12/2013  |  01/2014  |  02/2014  |  03/2014  |  04/2014  |  05/2014  |  06/2014  |  07/2014  |  08/2014  |  09/2014  |  10/2014  |  11/2014  |  12/2014  |  01/2015  |  02/2015  |  03/2015  |  04/2015  |  05/2015  |  06/2015  |  07/2015  |  08/2015  |  09/2015  |  10/2015  |  11/2015  |  12/2015  |  01/2016  |  02/2016  |  03/2016  |  04/2016  |  05/2016  |  06/2016  |  07/2016  |  08/2016  |  09/2016  |  10/2016  |  11/2016  |  12/2016  |  01/2017  |  02/2017  |  03/2017  |  04/2017  |  05/2017  |  06/2017  |  07/2017  |  08/2017  |  09/2017  |  10/2017


Jul 1, 2016 to Jul 31, 2016
Items Archived 77
Bitstream Views 219,852
Item Views 163,794
Collection Views 12,321
Community Views 6,356
User Logins 15
Searches Performed 75,657
Licence Rejections 0
OAI Requests 0
Content Type Number of items
All Items 77
Preprint 0
Thesis or Dissertation 0
Research Paper 0
(more than 20 times)
Item/Handle Number of views
Завдання студентам-юристам для самостійного опрацювання розмовних тем [Англійська мова] (Сімонок, В.П.) (123456789/137) 704
Тести з навчальної дисципліни "Кримінальне право України (Загальна частина)" : (галузь знань 0304 "Право", освітньо-кваліф. рівень "Бакалавр", напрям підгот. 6.030401 "Правознавство") для студ. II курсу (Байда, А.О. et al) (123456789/3462) 330
Тести з навчальної дисципліни "Кримінальне право України (Особлива частина)" : (галузь знань 0304 "Право", освітньо-кваліф. рівень "Бакалавр", напрям підгот. 6.030401 "Правознавство") для студ. III курсу (Анісімов, Г.М. et al) (123456789/3511) 114
Імперативи розвитку бібліотеки університету в контексті формування освітнього електронного середовища (Будецька, О.О.) (123456789/5523) 88
Тематика курсових робіт з навчальної дисципліни "Земельне право України" на 2012-2013 н.р. (електронне видання) (Шульга, М.В. et al) (123456789/904) 80
Податковий статус юридичних осіб (Кучерявенко, М.П.) (123456789/4114) 66
Залучення спеціаліста до проведення слідчих дій (організація і тактика) (Яремчук, В.О. et al) (123456789/5897) 62
Питання вдосконалення діяльності відділів рідкісних книг бібліотек в інформаційному забезпеченні науково-освітнього процесу (Пасмор, Н.П.) (123456789/13) 60
Методичні рекомендації та завдання до практичних занять з англійської мови для студентів І курсу заочного факультету (Сергєєва, Г.А.) (123456789/355) 60
Правові основи європейської інтеграції та її вплив на державно-правовий розвиток України (Яковюк, І.В. et al) (123456789/5975) 58
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5099 58
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1210 56
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2452 56
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2971 54
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5529 54
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1218 54
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5697 52
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6917 52
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6820 52
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4887 50
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2338 50
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/379 50
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6091 48
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/620 48
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6067 48
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6267 48
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/8478 48
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5895 48
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5893 48
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/8104 48
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6479 48
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6487 48
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9063 46
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5256 46
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6613 46
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/8103 46
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6981 46
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6421 46
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4249 44
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5756 44
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2149 44
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9060 44
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2695 44
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5252 44
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4475 44
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3402 44
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/8063 44
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/7469 44
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/10665 44
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9694 44
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/380 44
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3120 44
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/284 42
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1801 42
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/52 42
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5714 42
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6137 42
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6112 42
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5269 42
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6696 42
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2792 42
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2369 42
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5169 42
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/7541 42
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6415 42
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6486 42
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6420 42
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3992 42
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3660 40
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/281 40
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/271 40
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/253 40
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4282 40
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5744 40
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/167 40
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/8833 40
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/7299 40
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5978 40
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/450 40
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5540 40
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5542 40
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/8073 40
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6769 40
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/8100 40
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6991 40
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3550 40
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6483 40
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3177 40
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2973 38
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6145 38
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2246 38
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4116 38
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5187 38
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3310 38
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5993 38
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5522 38
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/8076 38
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3068 38
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5084 38
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5052 38
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3092 38
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4622 38
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5402 38
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2810 38
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/7006 38
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3922 38
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9721 38
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2416 38
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6482 38
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6836 38
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6825 38
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6819 38
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3196 38
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3662 36
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3659 36
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5751 36
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9335 36
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1866 36
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5384 36
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/8242 36
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1901 36
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4363 36
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6591 36
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/10869 36
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9496 36
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1958 36
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5231 36
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5243 36
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5247 36
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9514 36
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/10341 36
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3316 36
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/10949 36
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4416 36
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6612 36
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4419 36
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/10322 36
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/413 36
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5526 36
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5968 36
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/8937 36
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5167 36
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2339 36
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5541 36
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/8080 36
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/8070 36
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/7868 36
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3018 36
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3001 36
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3033 36
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3086 36
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5892 36
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1715 36
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5461 36
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2812 36
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/368 36
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/7518 36
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1392 36
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3161 36
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3169 36
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/7992 36
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4645 36
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6817 36
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3661 34
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/267 34
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5748 34
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5750 34
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2972 34
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4293 34
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1884 34
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1411 34
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5351 34
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1813 34
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/7694 34
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6554 34
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/7655 34
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1493 34
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3200 34
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/7146 34
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/10002 34
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2599 34
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3297 34
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6114 34
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2640 34
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2233 34
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3772 34
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5616 34
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2664 34
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1186 34
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9476 34
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5273 34
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4866 34
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3317 34
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/7760 34
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3336 34
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/10941 34
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5602 34
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/10974 34
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4417 34
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6231 34
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/10923 34
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5996 34
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5524 34
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5525 34
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5980 34
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/10992 34
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/10995 34
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2735 34
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3411 34
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4001 34
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4987 34
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/7354 34
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/8072 34
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3809 34
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3848 34
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3047 34
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/10661 34
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6322 34
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3085 34
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9659 34
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/8107 34
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/339 34
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6992 34
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2811 34
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/8653 34
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6416 34
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6413 34
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1375 34
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3135 34
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3553 34
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6474 34
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3176 34
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6833 34
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6419 34
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6829 34
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/684 32
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/8299 32
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9375 32
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2549 32
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2974 32
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2975 32
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1850 32
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/63 32
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1806 32
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9403 32
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3227 32
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/7635 32
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/10443 32
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6524 32
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4336 32
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3684 32
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/147 32
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5651 32
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/571 32
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4148 32
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/171 32
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2262 32
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2692 32
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2289 32
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3729 32
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5257 32
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1185 32
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5267 32
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9477 32
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5271 32
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/8870 32
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4848 32
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/8436 32
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5172 32
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/8406 32
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4420 32
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/10925 32
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/10926 32
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1666 32
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4908 32
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2780 32
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/411 32
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2799 32
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5527 32
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3418 32
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5528 32
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2341 32
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2345 32
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/8097 32
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/7378 32
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1603 32
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/8071 32
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3023 32
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/7858 32
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/7854 32
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/10286 32
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5907 32
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5904 32
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3056 32
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3849 32
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3046 32
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/10659 32
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3475 32
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3084 32
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3087 32
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3070 32
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5932 32
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5868 32
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4624 32
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2878 32
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/856 32
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/8118 32
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5414 32
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2888 32
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1744 32
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/8595 32
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3121 32
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3142 32
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6823 32
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2108 30
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2943 30
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3619 30
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/244 30
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/220 30
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5730 30
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9394 30
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4706 30
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/34 30
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1819 30
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5352 30
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5353 30
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5354 30
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1833 30
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/7596 30
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/7598 30
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1825 30
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4793 30
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6557 30
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9402 30
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4368 30
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6128 30
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6101 30
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6517 30
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/558 30
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1523 30
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4160 30
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5608 30
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/10857 30
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2267 30
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/10874 30
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3727 30
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/130 30
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5253 30
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5263 30
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5262 30
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/7317 30
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1135 30
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/8881 30
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/8380 30
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1140 30
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1142 30
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/8896 30
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5229 30
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1538 30
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1543 30
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3365 30
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4495 30
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1122 30
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3380 30
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6687 30
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3372 30
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/8431 30
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3323 30
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/7759 30
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/10952 30
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6615 30
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/10973 30
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/7728 30
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4418 30
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3391 30
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/10327 30
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4468 30
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5992 30
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4079 30
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5970 30
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5981 30
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2394 30
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1668 30
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4052 30
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2734 30
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4035 30
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5566 30
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5536 30
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/422 30
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5546 30
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2716 30
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2733 30
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1607 30
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/8068 30
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/7861 30
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/7857 30
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/7856 30
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3811 30
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5908 30
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/7888 30
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/7883 30
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2308 30
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6743 30
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/10656 30
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3093 30
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5955 30
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3088 30
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3089 30
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/10614 30
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3075 30
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5849 30
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9688 30
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1793 30
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5006 30
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1774 30
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/8126 30
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6812 30
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/308 30
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5026 30
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/310 30
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/8110 30
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/8113 30
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5464 30
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/344 30
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6957 30
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2013 30
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/8175 30
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3104 30
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6414 30
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/7009 30
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3126 30
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/7968 30
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3112 30
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/7069 30
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3552 30
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3554 30
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6488 30
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3589 30
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6826 30
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/10114 30
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9759 30
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3198 30
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/10534 30
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6847 30
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5825 30
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6456 30
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9095 28
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6040 28
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2507 28
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/676 28
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2927 28
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/265 28
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4258 28
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5752 28
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6096 28
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2568 28
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2968 28
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2970 28
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/232 28
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1073 28
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1858 28
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1855 28
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9349 28
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1851 28
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1089 28
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9336 28
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2976 28
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/26 28
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2978 28
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1466 28
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2185 28
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1872 28
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1486 28
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/7217 28
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1404 28
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1416 28
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1429 28
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/8766 28
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1834 28
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/8273 28
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9316 28
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/7153 28
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/7673 28
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/7676 28
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9401 28
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9409 28
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6599 28
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9009 28
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5721 28
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5703 28
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9053 28
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3691 28
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/10440 28
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6116 28
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4318 28
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/142 28
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/146 28
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1502 28
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2239 28
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/10862 28
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2683 28
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2693 28
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6183 28
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2278 28
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2280 28
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5648 28
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4802 28
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9470 28
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/8856 28
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5266 28
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5265 28
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4832 28
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1974 28
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3300 28
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4846 28
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1131 28
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1553 28
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1556 28
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4840 28
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1159 28
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1531 28
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4101 28
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5248 28
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1542 28
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5249 28
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6677 28
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4888 28
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/7298 28
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9926 28
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/7292 28
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/7277 28
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3381 28
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6689 28
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3319 28
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/7758 28
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/7774 28
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/10950 28
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/10936 28
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9997 28
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/10940 28
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/10975 28
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6629 28
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/10335 28
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/10929 28
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/10931 28
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6658 28
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/10921 28
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5119 28
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4505 28
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2386 28
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5979 28
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5160 28
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9576 28
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5550 28
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2748 28
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5539 28
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5548 28
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/8098 28
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/8096 28
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/484 28
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4981 28
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2732 28
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4958 28
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/8981 28
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/8054 28
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/8069 28
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/8061 28
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/7403 28
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/7406 28
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/7464 28
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/8515 28
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6797 28
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/7848 28
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/10285 28
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2329 28
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/10697 28
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4590 28
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3844 28
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3843 28
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3057 28
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/870 28
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3846 28
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6340 28
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6359 28
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5068 28
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6324 28
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5940 28
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3072 28
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9639 28
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6318 28
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/8142 28
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/8145 28
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5882 28
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2460 28
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/8108 28
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2060 28
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9698 28
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/318 28
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1714 28
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2039 28
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/350 28
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/392 28
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/387 28
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1754 28
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1359 28
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1740 28
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9219 28
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/7946 28
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1387 28
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/7942 28
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/7943 28
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6418 28
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3123 28
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3114 28
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3917 28
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6875 28
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3563 28
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9710 28
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6472 28
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6485 28
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5824 28
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6818 28
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/10529 28
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/10528 28
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6852 28
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6841 28
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/10131 28
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3665 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2122 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/10085 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2136 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/10782 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/10079 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2518 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/10793 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2107 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2528 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6020 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2116 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/276 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6092 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2946 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1898 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/247 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6085 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6088 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/636 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2969 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5732 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2558 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2578 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4292 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/234 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/237 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1849 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1470 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1030 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1405 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1413 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9301 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4740 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1421 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/8261 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1434 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5347 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5345 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1823 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1824 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4387 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/8694 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/7674 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/7679 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6542 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/7656 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1496 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/8311 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6584 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9007 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9019 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/10003 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2598 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/10404 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4301 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/10016 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2580 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/7191 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9055 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3698 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4348 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6509 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/10434 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6501 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4125 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/549 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2650 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2653 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/541 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5668 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2238 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5672 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4152 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/112 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3708 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4181 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/10880 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/128 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/122 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/527 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9899 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3725 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/134 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9493 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2299 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4807 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1593 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5259 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1998 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/7342 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5268 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9460 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5278 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5272 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5276 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1971 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1549 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1960 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5211 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1554 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1145 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1144 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/8890 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5221 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/8898 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/582 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1161 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1923 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5244 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/7290 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9528 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4891 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4890 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3384 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3378 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/8419 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3329 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/7786 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/10944 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/10946 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/10954 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/10935 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/7734 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6614 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/10976 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/10958 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/10956 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6223 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/10927 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/10928 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/10330 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/10911 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5126 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/409 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9537 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/8946 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/8017 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9145 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9138 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9133 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4048 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1677 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4058 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/10994 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/8022 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9575 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2368 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5168 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5552 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5551 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4022 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/8902 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3426 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2370 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9583 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4030 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2342 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4000 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2706 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4964 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4963 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2730 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2728 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1602 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/7815 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3029 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/7849 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/7433 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3005 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/8500 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/8501 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6787 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3454 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5915 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5920 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/10698 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3466 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5902 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5912 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3842 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2320 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/10680 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/10658 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/7872 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3440 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/10245 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/10654 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3876 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9643 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6303 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/10621 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3076 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9678 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1792 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4612 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5865 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1796 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9654 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5874 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1781 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2462 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/852 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5010 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/305 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2481 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5042 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9697 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5046 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2097 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/334 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/323 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9299 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5441 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/356 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1702 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2846 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/7471 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2052 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/378 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2820 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2046 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/393 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/8194 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/8182 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2001 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/8664 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/8660 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3102 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6417 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6916 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1379 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1378 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3122 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/7056 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3133 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3551 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4686 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/741 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6484 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2450 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6481 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3953 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9706 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6495 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/10565 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6498 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2446 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5823 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6821 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4638 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6816 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3197 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2410 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9742 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/10536 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5826 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4669 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2903 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5313 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4273 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5323 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/10084 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/10082 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6046 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4241 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2522 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6033 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/261 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2101 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2931 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2914 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2919 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2533 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/277 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2944 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/248 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6095 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2939 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2936 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/254 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2179 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2561 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6070 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9793 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1091 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4294 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5739 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2963 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5741 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9391 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9393 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6062 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2153 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2150 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4704 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4705 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/200 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/29 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/32 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2988 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/8747 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1457 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9348 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/213 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1853 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/8752 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9332 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9330 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1462 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2182 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9361 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5376 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/8728 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/8235 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1868 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1033 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/8246 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1407 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1406 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1410 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9309 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5358 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4737 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1415 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/8260 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/56 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/7595 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4212 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5346 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4214 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1821 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4394 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4758 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/10476 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1913 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/8681 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6540 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/7680 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/7685 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4362 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/7116 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6598 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/8313 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/7144 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/8303 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/7647 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9008 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/10412 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/10413 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4316 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/10005 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5705 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2581 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9034 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6127 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6539 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4343 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3298 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9067 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3291 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9808 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6508 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/10427 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6115 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9835 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/10425 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3686 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4127 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1504 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1505 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6152 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3756 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5667 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2647 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6140 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/574 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2245 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2244 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1501 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1500 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6164 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2625 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/10861 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5605 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5606 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/103 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6199 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/114 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/115 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2277 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5629 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/10881 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/10884 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/10883 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/8832 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3726 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2296 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3728 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/131 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/10889 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/518 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1175 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1596 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5258 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5250 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1992 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/8350 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/7336 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1989 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1193 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9461 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4822 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/7318 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4847 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1137 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5698 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/8882 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4850 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5215 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/8398 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1149 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1942 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1949 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4841 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1529 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/8361 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5234 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4104 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4874 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1534 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1536 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9512 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1100 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4892 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6685 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1110 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5184 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/7757 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5173 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5174 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5178 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5179 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/7764 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/7772 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/8410 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/8409 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4412 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4411 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/10945 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/10951 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/10953 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/10933 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/10943 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9988 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/7732 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/7745 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/10962 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4455 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6227 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/196 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/197 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4459 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2211 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/10930 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6654 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2201 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/10918 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/10319 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1664 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/406 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/8948 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2788 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/8008 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1683 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1682 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5972 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1678 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4045 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5969 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4040 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2399 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/8028 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/10993 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/452 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3408 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2745 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1698 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2343 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5530 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/435 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4008 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5131 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2357 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/426 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2710 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4986 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/8089 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/7379 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/8083 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4973 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5572 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/7365 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2712 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5589 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/465 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1612 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4952 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/8961 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/8064 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9116 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/8978 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/8532 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/7862 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/7860 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/7869 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/7461 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3000 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/7438 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/8512 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3804 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6791 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6798 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/7440 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/8505 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/7448 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3456 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/858 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/857 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5916 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3833 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3067 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4596 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/7894 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2319 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5906 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/7893 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5909 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6374 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/10684 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6371 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/10671 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6343 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/7876 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2303 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3030 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5959 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6327 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9628 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4538 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5947 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3090 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5956 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5952 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9619 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4528 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/10221 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9644 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9642 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4531 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3487 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4600 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5850 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6014 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6015 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1778 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3500 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6802 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/10610 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9668 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9667 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/8122 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6814 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6813 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/854 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5408 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/8116 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2075 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5019 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5015 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5011 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2889 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2069 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/8109 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/10189 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2062 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2868 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2874 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2082 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1711 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/354 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9200 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9204 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9208 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1706 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/349 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2845 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2054 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2053 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2813 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2814 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5486 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2831 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2045 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2047 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/7492 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/7495 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/390 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2809 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1753 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/8183 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2803 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2018 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9224 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/8567 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1723 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/8160 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/7011 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/7508 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/7015 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/7012 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/7013 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/7524 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1393 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1389 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/7547 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/7004 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1374 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3928 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3141 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3136 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/7587 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3549 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3163 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3165 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2434 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3561 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/10539 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/10538 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6478 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2423 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2420 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/738 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/740 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2456 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/7085 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3171 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2442 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3179 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6424 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6828 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5803 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5805 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4641 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6436 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5811 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/10122 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/10535 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6848 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6844 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/10132 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6843 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/7506 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4664 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/10520 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6839 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5318 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2907 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6055 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2126 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/286 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2121 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4272 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3653 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/10083 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/295 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/293 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2132 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/677 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/266 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3637 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2105 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/662 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/10062 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1400 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2535 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2527 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2526 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/273 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6094 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6093 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/657 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2945 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2953 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/649 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/249 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2164 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2160 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6081 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/8710 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2935 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9376 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1895 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5762 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1894 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1897 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1896 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9789 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/639 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5761 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2563 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2966 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4286 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2967 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2146 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1093 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9791 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9798 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6076 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2571 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2958 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2157 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9392 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6065 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2151 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4703 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1861 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/8208 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2994 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/33 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1086 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/212 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/17 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9331 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1843 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/8229 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1880 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1879 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1472 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/8237 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/8239 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1875 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/8731 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1869 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/8732 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/8249 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/8245 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1412 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9305 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1417 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5369 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/61 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/8798 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1807 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5360 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1804 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1840 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1425 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1433 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5336 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/8760 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/7599 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4716 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4723 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1440 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4217 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9310 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/46 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6576 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6579 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/7690 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4798 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4799 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6567 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4796 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6565 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3251 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3252 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4765 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3241 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3245 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/7678 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/7677 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/7186 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6541 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9408 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/8689 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1918 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6548 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1917 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/7686 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/7687 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3237 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3222 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1494 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1495 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/7660 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6589 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/7143 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5290 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9012 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/717 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/10001 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/10004 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5717 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/721 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/10409 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2582 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/10017 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/10010 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/10821 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4358 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/10455 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6122 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6120 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3695 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6530 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4347 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6133 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6526 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6522 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/10057 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/10437 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4330 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3285 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/10020 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4322 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4324 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9838 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4328 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9834 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6111 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6502 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3689 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6506 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4123 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2218 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3758 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1522 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4135 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2234 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6143 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1515 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6170 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5674 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2241 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2240 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2613 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/168 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3774 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2632 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2630 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4151 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3770 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/510 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4163 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2681 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2266 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/506 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/509 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/10876 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/8813 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/116 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6184 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5624 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2275 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5621 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/535 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/10882 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/530 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2662 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/129 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/10879 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4199 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2675 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2668 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1176 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4810 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5255 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/7341 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/7339 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1988 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5264 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9478 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1198 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9469 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5270 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9464 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1972 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/8336 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4816 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1587 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9459 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5283 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5286 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1546 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1133 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1961 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5699 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1128 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/8884 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4853 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/8886 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1559 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2603 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1557 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4835 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1143 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9431 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1948 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/8895 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5227 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4868 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1528 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1526 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1935 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9421 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1160 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4110 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1928 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9517 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6678 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3367 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3364 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6666 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1121 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1127 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1116 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1113 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5189 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/8432 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/7755 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5171 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/8422 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/7762 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/7765 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3312 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/7237 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/8412 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3348 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/8413 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3344 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/7782 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/7784 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/10947 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4414 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/10934 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9995 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/10942 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4084 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/7735 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6204 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6200 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4425 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/10957 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/608 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/10959 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/10902 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6228 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3790 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6632 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6631 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/10306 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3390 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6237 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4439 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6242 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4470 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2210 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/10924 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2208 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6655 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/10321 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/10320 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6639 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/7702 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/10917 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/10920 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1661 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5507 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2782 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2784 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1656 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5114 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1655 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2797 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4077 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4076 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2385 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9162 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5100 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/8031 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2398 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1675 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4056 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/8023 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4051 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4050 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9159 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2739 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9573 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5164 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9180 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/459 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/454 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5556 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4027 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5151 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9174 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/443 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2755 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9581 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2752 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/8910 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5568 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5141 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/429 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/431 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5537 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5130 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9192 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/7380 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/485 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4983 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/8084 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5574 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5570 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1600 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/7366 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4967 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4962 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2731 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5588 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5581 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/7356 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/8985 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1211 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/8052 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/8446 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1606 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/8042 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/8990 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1610 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/8960 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/8966 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9111 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/8066 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/8971 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/7419 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/7410 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/7822 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/10212 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/8557 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/8555 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/8553 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3011 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/7859 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/8517 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3802 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/7843 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/7842 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/7829 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/7449 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/10281 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6774 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2337 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5079 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4595 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5077 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4593 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3469 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3464 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/7895 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/7890 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5911 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3841 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/10682 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/10683 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3847 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3048 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/10272 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3856 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/7870 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4563 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6358 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2302 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5957 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4550 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/10653 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/10655 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6328 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3091 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/10638 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6339 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4546 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9612 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9613 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4542 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6334 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5937 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/10625 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6307 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5943 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/10619 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/10615 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/10620 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6310 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4521 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4523 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6319 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9637 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/8150 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/8155 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/8156 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1797 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1788 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/8143 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9277 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/8141 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/8148 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9279 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9651 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5002 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4620 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4621 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5878 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5877 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4623 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5876 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4617 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5869 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9664 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6805 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9665 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5881 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4630 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1773 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5887 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4635 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9669 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1771 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1767 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/8129 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2463 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/309 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2469 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2461 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/8117 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3524 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/8111 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/8112 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/315 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3510 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2895 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2896 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/303 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5047 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/333 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9295 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2496 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2495 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/328 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2083 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2080 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1718 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2038 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1720 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5474 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2821 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/375 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2042 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2825 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1357 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/399 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9247 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/8589 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1365 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1368 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1750 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2016 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6962 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/8171 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/8170 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2009 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/8560 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2008 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2006 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2000 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/8165 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/8162 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1730 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6970 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/7510 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/8665 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/8667 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1391 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/7910 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1396 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/7937 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6930 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6918 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/7003 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/7934 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/7931 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/7008 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3125 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/7963 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/7966 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3933 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3939 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/7584 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/7586 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/7974 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6871 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6874 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3557 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4691 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3166 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2435 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3977 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6471 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3156 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3981 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3986 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3572 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3944 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/737 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6897 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/10578 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6480 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2455 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3964 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4649 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3592 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4651 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6827 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6822 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5807 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5812 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6815 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3996 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4678 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6449 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5843 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4677 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5841 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6445 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/10530 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/10531 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/10532 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6849 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6845 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6846 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6840 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6842 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5828 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5827 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4663 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2400 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4660 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9732 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3667 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5309 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/289 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5796 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6059 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5799 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2123 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4275 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5322 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/682 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9097 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9093 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5319 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/10080 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2508 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/8298 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6045 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6048 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2921 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2922 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/10789 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/94 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2520 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4245 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2523 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2100 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2104 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/264 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2106 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6037 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/10796 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/88 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2916 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5305 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2531 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/10061 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3632 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5301 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1401 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6021 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2112 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/274 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2115 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/650 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3620 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2541 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1899 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/241 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9779 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2167 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9773 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/8717 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2550 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1889 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/252 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5765 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5766 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2176 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9785 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/256 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3608 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3600 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6071 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1098 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/228 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9797 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2141 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1094 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2577 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4297 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2955 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/616 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5746 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/618 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/619 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2159 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/239 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/8206 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9347 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1854 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4713 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1459 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/18 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/8215 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1087 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1088 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/22 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1848 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1844 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/8754 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1464 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/8755 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9339 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1050 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1881 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1882 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1877 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9364 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1471 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/8230 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2193 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/8236 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2199 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9350 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9359 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1489 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1487 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1820 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4223 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4227 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9300 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/8785 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9302 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9303 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/8781 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/8251 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5366 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1420 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5361 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1015 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1842 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4725 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4726 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/8269 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9327 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9328 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4204 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5334 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1835 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/53 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1438 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/8277 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4717 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9317 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4215 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5344 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/45 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6578 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/7159 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4399 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/10492 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6563 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4381 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3257 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/8696 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6551 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6552 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6556 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4377 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3248 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3229 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9400 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4770 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/8682 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/8683 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4775 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4778 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/7682 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4361 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/7182 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/7120 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1490 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/7634 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6588 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/7642 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9011 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9010 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9015 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/715 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9018 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4314 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5720 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4311 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5716 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4307 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2593 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/7609 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/10407 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9022 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9026 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9852 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2589 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/7601 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6129 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6125 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6126 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6121 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9818 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3693 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/10048 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6136 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9816 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6139 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3294 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6519 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6130 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6528 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9062 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/10053 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6103 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4333 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4331 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/10433 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6510 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/10022 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4329 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3277 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4325 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/10421 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3273 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9086 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/10031 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6504 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6503 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9081 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3764 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2641 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/140 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2220 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2636 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4139 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3751 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4133 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4131 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/151 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2231 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2237 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2236 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5666 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5675 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2619 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2634 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2631 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5208 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6160 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4150 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4155 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/173 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2250 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/178 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6168 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4166 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/10866 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4162 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4167 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2689 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2688 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/101 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/108 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6197 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2264 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5610 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4177 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/10872 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2696 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/8811 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/8809 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3705 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2273 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3743 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2660 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9895 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/120 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9498 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4198 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9497 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/8838 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2674 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/8831 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/136 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5642 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/132 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/517 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9481 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/8342 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1170 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1594 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/7349 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/8846 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/7347 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/8847 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9485 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5254 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1189 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1183 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/8852 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/8329 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1197 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1199 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4824 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4826 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1568 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1576 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4830 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1574 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4834 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9466 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9468 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3304 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1588 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/7315 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5289 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/8875 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1585 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1969 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/8874 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5281 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1967 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5692 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5690 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/8880 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5210 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1959 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5218 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5219 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/7307 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5212 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/8397 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1950 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5220 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1562 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9437 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1525 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1153 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4870 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4872 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1533 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1163 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4109 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/8377 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4858 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1927 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1922 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4111 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5246 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9510 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6671 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/7799 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3361 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9529 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9524 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6662 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9913 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/10349 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1125 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9904 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6684 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1115 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/8433 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/8438 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/10390 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/7763 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5170 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/8425 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/7234 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3339 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/7778 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/8408 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/7716 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4407 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4097 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/10939 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6208 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9989 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6207 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/10968 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4434 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6203 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6607 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6616 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4424 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/609 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/10965 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/10963 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4452 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/10903 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6229 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6633 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/10307 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3799 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9950 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6619 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4440 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6625 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9948 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6657 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2200 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/7705 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/10914 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/990 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4467 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2203 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6641 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5125 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4504 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4502 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4901 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/8938 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4905 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4068 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2785 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/8940 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1653 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1652 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4511 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1651 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2796 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2791 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4508 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/8002 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/8000 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9559 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5977 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9558 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9556 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2382 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9553 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/8922 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/8925 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5987 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2396 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5983 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5984 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2390 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/8928 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9562 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2392 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2393 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9566 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5500 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4054 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2361 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9181 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2365 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/458 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2742 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2373 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2747 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6289 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6288 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1699 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1693 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9179 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4033 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5567 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/441 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3414 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/8911 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6278 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2759 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9594 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/428 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/438 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4007 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9590 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5532 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6263 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/417 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5136 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/425 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5549 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5543 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2774 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5545 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5544 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4014 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4994 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/7381 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/497 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4989 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/7385 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/7382 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/8487 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/8485 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2711 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4985 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4980 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/8494 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4970 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4972 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5578 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5571 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/7368 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/7362 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4969 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/7360 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/462 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/464 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/7358 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/7359 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/7350 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/7352 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2729 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/7351 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/8058 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9101 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1214 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4953 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4955 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/8443 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1207 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/8992 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/8046 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/8049 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1601 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4944 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/8998 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/8455 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/8075 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4929 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/8467 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/8067 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/8970 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9113 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4921 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4919 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4916 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/7394 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/8475 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4912 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/10204 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/8522 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1257 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/7466 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/7436 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3808 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/7446 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3821 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6782 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6786 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3457 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6772 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3451 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3823 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5923 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3065 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/861 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6361 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/10699 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3062 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6764 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/7898 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2318 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3839 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5910 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2324 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5088 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3053 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3433 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2309 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/10268 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4576 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4575 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5900 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/10679 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/10672 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6341 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/10675 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/7874 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/7875 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3857 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/10660 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4568 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5064 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6352 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6736 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6737 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3497 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6320 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6728 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/10657 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3874 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9624 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6325 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3878 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6720 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9615 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6335 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4541 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5951 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9618 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6336 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3473 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3082 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5094 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9640 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3890 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3892 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5944 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3896 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9647 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5945 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4518 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/10233 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/10618 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9630 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/10623 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3073 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3077 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9638 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9636 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5855 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5853 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9282 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/8152 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1799 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/8154 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6017 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1794 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9270 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4608 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6003 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/8147 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4607 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6006 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9652 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5870 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5000 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1787 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1784 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5009 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1780 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1779 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/10612 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9666 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6808 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5883 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/8120 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5403 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5406 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/307 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5896 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2466 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5891 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3515 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5020 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3521 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2886 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/312 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2459 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/313 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/314 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/8114 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2477 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2471 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2066 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2064 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/306 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5040 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2857 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2864 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2091 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2093 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5036 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5037 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3529 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5030 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3536 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2088 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2084 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9297 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2031 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/358 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1716 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2843 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5455 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2021 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2026 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2019 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5471 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2059 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/371 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/366 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2048 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2826 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/391 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1358 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/7102 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/8190 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6944 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6941 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6940 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/8189 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1360 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9236 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6956 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6951 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1752 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2003 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/8167 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1724 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6971 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/8674 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/7516 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/7014 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6909 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/7023 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1390 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/7913 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1395 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/7533 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1381 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1383 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1385 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/7944 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/7926 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/7549 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/8647 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/8649 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6412 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6919 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1370 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1376 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/7059 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3926 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3116 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/8622 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3942 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3909 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3900 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3134 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/8606 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/7043 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9719 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6876 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3548 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6461 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4693 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6462 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3167 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9727 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9726 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9725 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9724 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3973 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2419 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3978 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/10155 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6864 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6869 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6476 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3984 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2449 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/10167 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3947 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/10162 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2453 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2457 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/7088 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3586 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3174 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6491 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2447 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6831 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5816 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5821 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6824 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5804 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5809 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4642 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5810 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9757 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3195 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6854 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6851 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2406 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4679 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5842 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3990 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9741 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4667 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5834 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4668 20
Action Number of times
Bitstream Views 219,852
Item Views 163,794
Searches Performed 75,657
browse 68,768
browse_by_item 63,568
display_statistics 17,110
Collection Views 12,321
browse_mini 11,070
Community Views 6,356
browse_by_value 5,200
Item Updated 1,679
Invalid ID Requests 1,194
Workspace Item Views 1,164
Bitstream Updates 411
Community List Views 355
Workflow Advanced One Stage 308
Bundles Added 308
workflow_item 308
Bundle Updates 253
Bitstreams Created 156
Bitstreams Added 156
Bundles Created 154
User Home Page Views 117
Workspace Items Created 80
Workspace Items Deleted 80
Items Created 80
Items Added 77
Items Archived 77
Licences Accepted 77
submission_complete 77
Workflow Starts 77
Notification of Archived Item Sent 77
Items Installed 77
authenticate 33
View Workspace Item 20
908 avg 18
910 avg 16
User Logins 15
572 avg 14
927 avg 13
441 avg 13
279 avg 11
917 avg 11
945 avg 10
595 avg 10
420 avg 10
937 avg 9
//localhost 9
920 avg 9
909 avg 8
427 avg 8
220 avg 8
934 avg 8
900 avg 8
453 avg 8
219 avg 8
143 avg 7
216 avg 7
215 avg 7
923 avg 7
365 avg 7
217 avg 7
172 avg 7
34 avg 6
146 avg 6
137 avg 6
896 avg 6
983 avg 6
184 avg 6
186 avg 6
1130 avg 6
Feedback Form Displayed 6
931 avg 5
165 avg 5
145 avg 5
221 avg 5
349 avg 5
440 avg 5
353 avg 5
Bitstreams Removed 5
437 avg 5
154 avg 5
213 avg 5
1055 avg 5
1126 avg 5
1000 avg 5
904 avg 5
901 avg 5
141 avg 5
Bitstreams Deleted 5
222 avg 5
430 avg 4
127 avg 4
930 avg 4
281 avg 4
434 avg 4
734 avg 4
130 avg 4
64 avg 4
951 avg 4
369 avg 4
915 avg 4
210 avg 4
914 avg 4
125 avg 4
913 avg 4
Items Deleted 4
893 avg 4
Error in discovery while setting up date facet range 4
972 avg 4
960 avg 4
111 avg 4
171 avg 4
794 avg 4
142 avg 4
26 avg 4
31 avg 3
51 avg 3
EPerson Record Updated 3
936 avg 3
701 avg 3
705 avg 3
72 avg 3
207 avg 3
788 avg 3
110 avg 3
444 avg 3
124 avg 3
128 avg 3
714 avg 3
699 avg 3
24 avg 3
975 avg 3
285 avg 3
761 avg 3
894 avg 3
1083 avg 3
780 avg 3
968 avg 3
294 avg 3
455 avg 3
994 avg 3
1080 avg 3
967 avg 3
929 avg 3
Bundles Removed 3
Registration Tokens Sent 3
168 avg 3
Sending E-Mail Error 3
164 avg 3
712 avg 3
745 avg 3
Submissions Removed 3
Bundles Deleted 3
762 avg 3
57 avg 3
91 avg 3
User Login Failures 3
990 avg 3
188 avg 3
183 avg 3
946 avg 3
793 avg 3
978 avg 3
411 avg 3
959 avg 3
999 avg 3
1137 avg 3
906 avg 3
209 avg 3
233 avg 3
Confirmations of Workspace Item Removal 3
User Logouts 3
890 avg 3
1086 avg 3
189 avg 3
187 avg 3
996 avg 3
1079 avg 2
214 avg 2
1140 avg 2
1078 avg 2
79 avg 2
36 avg 2
78 avg 2
212 avg 2
1118 avg 2
429 avg 2
976 avg 2
740 avg 2
invalid_handle 2
585 avg 2
1135 avg 2
924 avg 2
134 avg 2
247 avg 2
71 avg 2
741 avg 2
957 avg 2
1046 avg 2
284 avg 2
892 avg 2
invalid_syndformat 2
205 avg 2
1138 avg 2
211 avg 2
153 avg 2
757 avg 2
355 avg 2
204 avg 2
208 avg 2
368 avg 2
1084 avg 2
424 avg 2
746 avg 2
583 avg 2
897 avg 2
445 avg 2
76 avg 2
1091 avg 2
447 avg 2
228 avg 2
Workspace Item View Failed 2
296 avg 2
33 avg 2
1092 avg 2
140 avg 2
1043 avg 2
1119 avg 2
173 avg 2
261 avg 2
803 avg 2
818 avg 2
226 avg 2
361 avg 2
241 avg 2
138 avg 2
366 avg 2
27 avg 2
182 avg 2
270 avg 2
240 avg 2
1134 avg 2
795 avg 2
454 avg 2
993 avg 2
347 avg 2
136 avg 2
235 avg 2
245 avg 2
1101 avg 2
911 avg 2
733 avg 2
428 avg 2
591 avg 2
203 avg 2
961 avg 2
702 avg 2
152 avg 2
73 avg 2
966 avg 2
907 avg 2
782 avg 2
230 avg 2
67 avg 2
422 avg 2
197 avg 2
105 avg 2
958 avg 2
696 avg 2
148 avg 2
55 avg 1
845 avg 1
410 avg 1
299 avg 1
809 avg 1
406 avg 1
984 avg 1
542 avg 1
1056 avg 1
218 avg 1
837 avg 1
759 avg 1
1102 avg 1
147 avg 1
887 avg 1
260 avg 1
1128 avg 1
119 avg 1
200 avg 1
973 avg 1
706 avg 1
619 avg 1
250 avg 1
617 avg 1
139 avg 1
201 avg 1
243 avg 1
579 avg 1
224 avg 1
290 avg 1
1095 avg 1
413 avg 1
370 avg 1
621 avg 1
104 avg 1
1074 avg 1
1048 avg 1
1072 avg 1
48 avg 1
505 avg 1
799 avg 1
781 avg 1
1094 avg 1
135 avg 1
162 avg 1
198 avg 1
371 avg 1
62 avg 1
1059 avg 1
616 avg 1
463 avg 1
354 avg 1
225 avg 1
1143 avg 1
108 avg 1
768 avg 1
851 avg 1
1104 avg 1
1081 avg 1
1122 avg 1
531 avg 1
873 avg 1
1060 avg 1
955 avg 1
895 avg 1
846 avg 1
1144 avg 1
191 avg 1
29 avg 1
358 avg 1
855 avg 1
423 avg 1
838 avg 1
280 avg 1
157 avg 1
300 avg 1
876 avg 1
884 avg 1
814 avg 1
412 avg 1
37 avg 1
/C 1
103 avg 1
872 avg 1
150 avg 1
195 avg 1
474 avg 1
69 avg 1
151 avg 1
1025 avg 1
592 avg 1
1053 avg 1
382 avg 1
1069 avg 1
1050 avg 1
888 avg 1
850 avg 1
877 avg 1
545 avg 1
357 avg 1
832 avg 1
754 avg 1
874 avg 1
596 avg 1
41 avg 1
264 avg 1
883 avg 1
271 avg 1
175 avg 1
415 avg 1
574 avg 1
199 avg 1
156 avg 1
989 avg 1
421 avg 1
407 avg 1
74 avg 1
435 avg 1
974 avg 1
568 avg 1
101 avg 1
177 avg 1
53 avg 1
465 avg 1
868 avg 1
940 avg 1
772 avg 1
965 avg 1
1034 avg 1
921 avg 1
765 avg 1
282 avg 1
987 avg 1
1089 avg 1
458 avg 1
54 avg 1
123 avg 1
Download Export Archive 1
981 avg 1
860 avg 1
265 avg 1
573 avg 1
149 avg 1
773 avg 1
346 avg 1
928 avg 1
414 avg 1
92 avg 1
581 avg 1
98 avg 1
816 avg 1
249 avg 1
700 avg 1
969 avg 1
977 avg 1
291 avg 1
659 avg 1
194 avg 1
116 avg 1
1096 avg 1
1024 avg 1
89 avg 1
293 avg 1
650 avg 1
979 avg 1
547 avg 1
86 avg 1
242 avg 1
Items Removed 1
178 avg 1
102 avg 1
59 avg 1
1017 avg 1
771 avg 1
348 avg 1
193 avg 1
262 avg 1
83 avg 1
879 avg 1
935 avg 1
283 avg 1
1139 avg 1
830 avg 1
673 avg 1
320 avg 1
828 avg 1
575 avg 1
39 avg 1
820 avg 1
864 avg 1
834 avg 1
618 avg 1
615 avg 1
719 avg 1
448 avg 1
1026 avg 1
433 avg 1
856 avg 1
418 avg 1
980 avg 1
836 avg 1
885 avg 1
737 avg 1
982 avg 1
1142 avg 1
824 avg 1
796 avg 1
166 avg 1
826 avg 1
158 avg 1
878 avg 1
1112 avg 1
49 avg 1
722 avg 1
789 avg 1
88 avg 1
755 avg 1
248 avg 1
991 avg 1
107 avg 1
185 avg 1
791 avg 1
438 avg 1
332 avg 1
964 avg 1
689 avg 1
1132 avg 1
875 avg 1
758 avg 1
563 avg 1
792 avg 1
646 avg 1
Licence Rejections 0
OAI Requests 0
(distinct addresses)
User Number of logins
Address 2 12
Address 1 3
(more than 5 times)
Word Number of searches
null 75,083
content 62,839
scope=org 62,839
dspace 62,839
scope=null 12,818
community@2f6 6,151
collection@30f0695c 1,958
community@27b 1,753
community@27f 1,557
collection@46e66755 1,206
collection@dad5c9ba 1,012
community@2f5 956
community@2f4 873
collection@1ffc2bc5 811
collection@d86adb8b 805
community@276 750
collection@1d15e1c8 725
collection@a0232988 652
collection@2adf7482 649
collection@1fbff28 638
community@2ea 615
collection@aa5cd915 594
community@2ef 576
community@2a3 570
collection@127d2758 541
community@29f 537
community@2f2 536
community@288 533
collection@d184831f 509
community@29a 500
collection@afcc02d 487
collection@d35dc467 483
collection@a57d3952 476
collection@8a3674a4 476
collection@ae1d0a04 470
collection@906d564e 458
collection@1fabb2de 457
collection@c24fd81f 454
community@296 450
community@2a1 448
community@2ec 444
community@28a 438
collection@8965df52 431
community@289 420
community@300 418
collection@6ab71455 411
collection@657ba5ae 406
collection@fc868bf7 403
collection@544da41 401
community@2f3 385
collection@d2569ed4 379
collection@a61452ab 372
community@293 367
collection@e7044b54 362
community@291 354
collection@899f7823 354
collection@e65fccfe 353
collection@4fb452a0 347
community@28b 337
collection@d0ae8640 335
collection@39929bd6 329
community@299 326
collection@cc815951 320
community@28f 319
community@2f7 319
collection@66c6480c 315
community@292 314
community@28d 306
community@283 305
collection@2be595b9 292
collection@1e5c839a 291
community@304 289
collection@a88d67b0 286
collection@9ec46efe 282
collection@d54060db 280
collection@1d21ff92 276
collection@392af2f0 272
collection@52b9c849 272
collection@6c9ec174 269
collection@e0a602d7 266
community@2eb 265
collection@7bd5fcc4 263
community@285 255
collection@3f2c41ea 253
community@286 253
collection@4a87f66c 252
collection@4f92f7d8 252
collection@e7a7c811 251
collection@736b48f5 251
collection@d84e5976 250
collection@7a1d4ca5 250
community@2a2 248
collection@4d440f7 248
collection@5aa001fe 246
community@280 243
collection@5132c0d0 239
community@2f1 237
collection@5063aa6a 236
collection@d5169186 233
collection@6d932ef8 230
community@28e 229
collection@23d980bd 223
community@29e 222
collection@c983b92e 222
community@2f8 217
collection@343a9647 211
collection@aea4fe7a 210
collection@9632d291 208
collection@7b57ca87 208
collection@66c0c27a 203
collection@3cca7297 198
collection@bdf99f0d 198
collection@b710735a 196
collection@fe9df4e 193
community@297 192
community@303 187
collection@f0cf96aa 186
collection@ba485bdd 181
collection@6aaac6a 180
collection@a84cd4f4 178
collection@19c7a7a3 177
community@2ff 175
community@29c 172
community@294 170
community@295 170
collection@f62bae01 169
collection@a3258e33 168
community@2fe 168
collection@e4ff165b 168
collection@b51da010 166
collection@a48d2750 157
collection@2830662c 156
collection@8f63251b 154
collection@160a1cd3 154
community@301 150
collection@aebfd07c 145
community@29d 144
collection@39016b0d 143
community@29b 142
collection@9575d969 141
collection@b50097f6 140
collection@98907d85 136
collection@a67ea914 134
collection@c6c3bc91 134
collection@a0c3542b 134
collection@cc36ee88 129
collection@4bff019f 129
collection@34c20fe8 129
collection@f49c03b0 128
collection@5c5540a6 126
collection@fab359a1 124
collection@82cfcaad 121
collection@919c913 120
collection@6e290e6 118
collection@81033540 117
collection@1da56df1 114
community@287 112
collection@8b9628bc 112
collection@3699239 109
community@28c 108
collection@1bdaa1f 108
collection@97a7ab8e 105
collection@b3a77fc6 103
collection@9f323be7 103
community@290 101
collection@f4d4b387 99
collection@abad44c3 98
collection@93ef7d1d 93
collection@31216c70 92
collection@643fc8ed 90
collection@8352c48d 90
collection@8de5b70f 89
collection@32feb986 87
collection@1574d795 86
collection@e9ffe934 85
community@305 84
community@2a0 82
collection@9a046d29 82
collection@2b36b56b 80
collection@6db172ae 77
community@298 75
collection@cb457c90 74
collection@9bbc2d9a 74
collection@e2dac967 73
collection@9e768107 72
community@302 71
collection@ff9926f5 69
collection@a696857c 66
community@307 65
collection@3c5bad00 64
collection@725da6c3 60
community@2fa 54
collection@3cbc0ae2 52
collection@12400145 52
collection@cd5dce79 51
collection@cd620c59 50
collection@45f1a538 49
community@2fb 49
collection@25155b5f 48
collection@6f8281c7 48
collection@77c62ad5 47
collection@f2cdda94 46
collection@3c5c6d70 45
community@2f9 44
community@30b 43
collection@89755dbc 42
community@30a 41
community@309 41
collection@263031b 40
collection@974948af 40
community@2fd 39
community@306 34
collection@c13e3d75 34
collection@dee33729 34
collection@e4f8ada4 34
collection@1a91240e 34
collection@abf41817 32
collection@1da3bfdc 32
collection@f87d834f 25
collection@e0b8d583 25
collection@d3982876 21
collection@47a7c16b 21
collection@6ec960e9 18
: 10
collection@a3d223ea 6
ii 5
Average views per item 2,128
Level Number of lines
Warnings 30,935
Operation
Log Processing Time 1,438 seconds
Output Processing Time 0 seconds
Log File Lines Analysed 31,696,758 lines

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback