Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9792
Title: Політика національної безпеки як передумова реалізації державного суверенітету України
Authors: Битяк, Ю.П.
Байдін, Ю.В.
Keywords: національна безпека
державний суверенітет
європейська інтеграція
Issue Date: 2015
Citation: Битяк Ю. П. Політика національної безпеки як передумова реалізації державного суверенітету України / Ю. П. Битяк, Ю. В. Байдін // Актуальні проблеми сучасного міжнародного права : зб. наук. ст. за матеріалами І Харк. міжнар.-прав. читань, присвяч. пам’яті проф. М. В. Яновського і В. С. Семенова, Харків, 27 листоп. 2015 р. : у 2 ч. – Харків, 2015. – Ч. 1. – С. 76–84.
Abstract: У статті аналізуються проблеми удосконалення законодавчого регулювання питань, пов'язаних з забезпеченням національної безпеки України в сучасних умовах.
URI: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9792
Appears in Collections:Наукові статті кафедри адміністративного права

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bityk_Baydin.pdf326,83 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.