Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9755
Title: Transnational corporations: problematic aspects of international legal regulation
Транснаціональні корпорації: проблемні аспекти міжнародно-правового регулювання
Authors: Жданюк, Н.В.
Keywords: транснаціональна корпорація
суб’єкт міжнародного права
міжнародно-правове регулювання
Issue Date: 2015
Citation: Жданюк Н. В. Transnational corporations: problematic aspects of international legal regulation / Н. В. Жданюк // Актуальні проблеми сучасного міжнародного права : зб. наук. ст. за матеріалами І Харк. міжнар.-прав. читань, присвяч. пам’яті проф. М. В. Яновського і В. С. Семенова, Харків, 27 листоп. 2015 р. : у 2 ч. – Харків, 2015. – Ч. 2. – С. 151–155.
Abstract: У статті розглядаються різноманітні підходи до розуміння поняття транснаціональної корпорації та обґрунтовується віднесення корпорацій такого типу до суб’єктів міжнародного права. Також описуються проблемно-правові аспекти врегулювання діяльності транснаціональних корпорацій у міжнародному та внутрішньодержавному праві.
URI: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9755
Appears in Collections:Тези, доповіді студентів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zdanyk.pdf348,72 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.