Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/8551
Title: Конкурентоспроможність як властивість національної економіки: господарсько-правові аспекти
Other Titles: Конкурентоспособность как свойство национальной экономики: хозяйственно-правовые аспекты
Competitiveness as a peculiarity of the national economy: aspects of economic law
Authors: Швидка, Т.І.
Shvydkaya, T.I.
Keywords: конкурентоздатність
економічна політика держави
програма економічного і соціального розвитку
господарсько-правові засоби підвищення конкурентоздатності
законодавча політика у сфері господарювання
конкурентоспособность
экономическая политика государства
программа экономического и социального развития
правовые средства повышения конкурентоспособности
competitiveness
economic policy of the state
programme of social and economic development
legal means of increasing the competitiveness
Issue Date: 2013
Citation: Швидка Т. І. Конкурентоспроможність як властивість національної економіки: господарсько-правові аспекти / Т. І. Швидка // Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Серія: Економічна теорія та право. – Харків, 2013. – № 2. – С. 230–240.
Abstract: Розглянуто питання необхідності державного програмування процесу підвищення конкурентоздатності національної економіки. Серед значної кількості програм соціального та економічного розвитку в державі не існує конкретної програми, спрямованої на розвиток конкурентоздатності національної економіки, національного товаровиробника та товарів і послуг, що ними виробляються. Доведено необхідність прийняття такої програми з обов’язковим структурним підрозділом, присвяченим саме заходам законодавчої політики, що забезпечували б досягнення такого результату.
Description: The issues of the necessity in the state programming process of increasing competitiveness in national economy are considered. Among many programmes of social and economic development in the state there is no the specific programme, which is directed at the development of the competitiveness of national economy, national products. In this article the necessity of accepting such a programme is shown with a structed subdivision, which is devoted to legislative policy in this sphere of economic relations.
URI: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/8551
Appears in Collections:Наукові статті кафедри господарського права

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Shvydkaya.pdf346,5 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.