Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/7742
Title: Участь України у міжнародному обміні знаннями як важливий напрям забезпечення європейської орієнтації політики в сфері технологій
Authors: Марченко, О.С.
Пронкіна, Л.І.
Keywords: міжнародний ринок знань
міжнародне науково-технічне співробітництво
політика технологічного розвитку
євроінтеграція
інтелектуальні ресурси
международный рынок знаний
международное научно-техническое сотрудничество
политика технологического развития
евроинтеграция
интеллектуальные ресурсы
international market knowledge
international scientific and technical cooperation
policy of technological development
European integration
intellectual resources
Issue Date: 2014
Citation: Марченко О. С. Участь України у міжнародному обміні знаннями як важливий напрям забезпечення європейської орієнтації політики в сфері технологій / О. С. Марченко, Л. І. Пронкіна // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2014. – № 3. – С. 77–85.
Abstract: Розкрито сутність, структуру міжнародного ринку знань, сегментами якого є ринки інтелектуальних ресурсів працівників і фахівців знань; освітніх, консалтингових, науково-технічних послуг; технологій і продукції високотехнологічних секторів; об’єктів права інтелектуальної власності. Обґрунтовано роль міжнародного обміну знаннями у забезпеченні технологічного розвитку України в умовах інтенсифікації євроінтеграційних процесів. Запропоновано заходи, що спрямовані на посилення європейської орієнтації державної політики технологічного розвитку на базі міжнародного обміну знаннями.
URI: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/7742
Appears in Collections:Наукові статті кафедри економічної теорії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Marchenko_Pronkina_77-85.pdf358,96 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.