Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

eNULAUIR >
Праці вчених кафедр >
Кафедра теорії держави і права >
Наукові статті кафедри теорії держави і права >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6424

Title: Джерела іудейського права та сучасне право Ізраїлю
Other Titles: Источники иудейского права и современное право Израиля
The Jewish Law Sources and Modern Law of Israel
Authors: Лук'янов, Д.В.
Lukianov, D.V.
Keywords: джерело права
іудейське право
Тора
Талмуд
правова система
источник права
иудейское право
правовая система
source of law
Jewish law
Torah
Talmud
legal system
Issue Date: 2013
Citation: Лук'янов Д. В. Джерела іудейського права та сучасне право Ізраїлю / Д. В. Лук'янов // Вісник Національної академії правових наук України : зб. наук. пр. – Харків, 2013. – № 3. – С. 56–63.
Abstract: У статті наводиться характеристика системи джерел іудейського права, серед яких центральне місце займає Тора, що є частиною Старого Завіту. Пояснюється закономірність виникнення такого джерела іудейського права, як Талмуд. Також розглянуто такі джерела, як звичай, постанови й укази мудреців, рішення єврейських судів. Окремо звернено увагу на співвідношення правової системи сучасного Ізраїлю та іудейського права.
В статье приводится характеристика системы источников иудейского права, среди которых центральное место занимает Тора, являющаяся частью Ветхого Завета. Обосновывается закономерность возникновения такого источника иудейского права, как Талмуд. Также рассмотрены такие источники, как обычай, постановления и указы мудрецов, решения еврейских судов. Отдельно обращено внимание на соотношение правовой системы современного Израиля и иудейского права.
Description: This paper presents the characteristics of the system of sources of Jewish law, among which Torah has the central place. Explained by the pattern of occurrence of such a source of Jewish law as the Talmud. Also consider these sources as custom, statutes and decrees wise, the solution of the Jewish courts. Separately drawn attention to the value of the legal system of modern Israel and Jewish law.
URI: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6424
Appears in Collections:Наукові статті кафедри теорії держави і права

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Lukynov_56.pdf335.71 kBAdobe PDFView/Open


This item is protected by original copyright

View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback