Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6418
Title: Бібліотечно-інформаційне забезпечення самостійної роботи студентів
Authors: Пасмор, Н.П.
Keywords: работа с читателями
библиотеки вузов (библиотеки высших учебных заведений; вузовские библиотеки)
библиотечно-информационная деятельность
управление самостоятельной работой студентов
планирование самостоятельной работы студентов
организация самостоятельной работы студентов
контроль самостоятельной работы студентов
информационно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов
активизация самостоятельной работы студентов
самостоятельная работа студентов (самостоятельная учебная деятельность)
библиотечно-информационное обеспечение
библиотечно-информационная деятельность
информационные потребности
компьютерные технологии обучения
сайты библиотек (библиотечные web-сайты)
робота з читачами
бібліотеки вузів (бібліотеки вищих навчальних закладів; вузівські бібліотеки)
бібліотечно-інформаційна діяльність
управління самостійною роботою студентів
планування самостійної роботи студентів
організація самостійної роботи студентів
контроль самостійної роботи студентів
інформаційно-методичне забезпечення самостійної роботи студентів
активізація самостійної роботи студентів
самостійна робота студентів (самостійна навчальна діяльність)
бібліотечно-інформаційне забезпечення
бібліотечно-інформаційна діяльність
інформаційні потреби
комп'ютерні технології навчання
сайти бібліотек (бібліотечні web-сайти)
Issue Date: 2005
Citation: Пасмор Н. П. Бібліотечно-інформаційне забезпечення самостійної роботи студентів : монографія / Н. П. Пасмор. – Київ : Кондор, 2005. – 104 с.
Abstract: Висвітлено актуальні проблеми бібліотечно-інформаційного забезпечення самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів. Розкрито вплив основних чинників на трансформацію функцій бібліотеки ВНЗ в умовах реформування вищої освіти та інформатизації суспільства. Проаналізовано сучасний рівень задоволення інформаційних потреб студентів навчальних закладів бібліотечними засобами. Визначено зміст і структуру документного, інформаційного та когнітивного складників діяльності бібліотек вищих навчальних закладів, яка базується на ефективному використанні комп’ютерних технологій, бібліотечних Web-сайтів та електронних баз даних. Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів, практичних працівників та всіх тих, хто цікавиться сучасними формами і методами бібліотечно-інформаційного забезпечення навчання.
URI: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6418
ISBN: 966-351-040-4
Appears in Collections:Наукові статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pasmor_2005.pdf390,71 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.