Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6334
Title: Нариси з лінгвістичного аналізу дискурсу: до проблеми типології та характеристики
Authors: Липко, І.П.
Артеменко, Т.М.
Зайцева, М.О.
Міщенко, В.Я.
Keywords: лінгвістика
дискурс
полеміка
мовне спілкування
дискусія
мовні комунікації (комунікації в мовознавстві)
ораторське мистецтво
комплімент
лингвистика
полемика
языковое общение
дискуссия
языковые коммуникации (коммуникации в языкознании)
ораторское искусство
комплимент
Issue Date: 2014
Citation: Нариси з лінгвістичного аналізу дискурсу: до проблеми типології та характеристики : монографія / [Зайцева М. О. Артеменко Т. М., Липко І. П., Міщенко В. Я.] ; за заг. ред. І. П. Липко. – Харків : Бурун і К, 2014. – 204 с.
Abstract: В монографії розглянуто закономірності функціонування мовних одиниць та їх взаємодії в процесі комунікації на прикладі полемічного та особистісно-орієнтованого дискурсів. Робота виконана в річищі сучасних комунікативно-функціональних досліджень, спрямованих на вивчення мовлення як динамічного процесу з урахуванням комплексного аналізу мовленнєвої діяльності людини. Для філологів, викладачів, аспірантів, студентів гуманітарних спеціальностей та усіх, хто цікавиться лінгвістичною тематикою.
URI: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6334
ISBN: 978-966-8391-45-3
Appears in Collections:Монографії кафедри іноземних мов № 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lupko_2014.pdf1,35 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.