Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

eNULAUIR >
Праці вчених кафедр >
Кафедра філософії >
Наукові статті кафедри філософії >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4511

Title: Еволюція форм політичного тероризму на тлі глобалізаційних процесів
Other Titles: Эволюция форм политического терроризма на фоне глобализацийнных процессов
An evolution of forms of political terrorism is on background of globalization processes
Authors: Кальницький, Е.А.
Keywords: філософія
глобалізація
політичний тероризм
інтеграційні процеси
глобализация
политический терроризм
интеграционные процессы
globalization
political terrorism
integration processes
Issue Date: 2012
Citation: Кальницький Е.А. Еволюція форм політичного тероризму на тлі глобалізаційних процесів / Е.А. Кальницький // Вісник Національного технічного університету „ХПІ“. Серія: Філософія : зб. наук. пр. – Х., 2012. – Вип. 43. – С. 6-13.
Abstract: Показано, що динамічний розвиток глобалізаційних процесів, впливає на еволюцію форм політичного тероризму. До ключових відносяться: спроби вирішення політичних проблем за рахунок силового примусу; зростання деструктивного та міжцивілізаційного характеру сучасного тероризму; активізація політичного тероризму в демократичних суспільствах; зрощення тероризму з організованою злочинністю; професіоналізація тероризму; зростання релігійного фактору; застосування засобів масової інформації; перетворення політичного тероризму на засіб політичних провокацій; поширення політ-технологічного тероризму; зростання воєнної складової тероризму. Зазначено, що цивілізаційна криза створює певні сприятливі умови для виникнення та поширення політичного тероризму.
Показано, что динамическое развитие глобализационных процессов, влияет на эволюцию форм политического терроризма. К ключевым относятся: попытки решения политических проблем за счет силового принуждения; рост деструктивного и межцивилизационного характера современного терроризма; активизация политического терроризма в демократических обществах; сращивание терроризма с организованной преступностью; профессионализация терроризма; рост религиозного фактора; применение средств массовой информации; превращение политического терроризма на средство политических провокаций; распространение политтехнологического терроризма; рост военной составляющей терроризма. Отмечено, что цивилизационный кризис создает определены благоприятные условия для возникновения и распространения политического терроризма.
URI: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4511
Appears in Collections:Наукові статті кафедри філософії

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Kalnickiy_6_13.pdf336.8 kBAdobe PDFView/Open


This item is protected by original copyright

View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback