Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/450
Title: Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни "Практикум зі складання процесуальних документів із цивільних справ" (галузь знань 0304 "Право", освітньо-кваліфікаційний рівень "Бакалавр", напрям підготовки 6.030401 "Правознавство") : для студентів IV курсу денних фак-тів
Authors: Комаров, В.В.
Луспеник, Д.Д.
Удальцова, І.В.
Гусаров, К.В.
Keywords: документи в цивільному процесі
цивільно-процесуальні документи
складання документів
Issue Date: 2012
Publisher: Видавництво Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого"
Citation: Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни "Практикум зі складання процесуальних документів із цивільних справ" (галузь знань 0304 "Право", освітньо-кваліфікаційний рівень "Бакалавр", напрям підготовки 6.030401 "Правознавство") [Текст] : для студентів IV курсу денних фак-тів / уклад. В. В. Комаров [та ін.]. - Х. : Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого, 2012. - 48 с.
URI: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/450
Appears in Collections:Навчально-методичні посібники

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NMP_0051.pdf549,45 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.