Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

eNULAUIR >
Праці вчених кафедр >
Кафедра земельного та аграрного права >
Тези, доповіді кафедри земельного та аграрного права >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3812

Title: Актуальні питання сучасної науки аграрного права
Authors: Статівка, А.М.
Keywords: аграрно-правова наука
правового забезпечення реалізації аграрної політики
аграрне виробництво
правове регулювання відносин щодо виробництва
переробки і реалізації сільськогосподарської продукції
аграрно-правовая наука
правового обеспечения реализации аграрной политики
аграрное производство
правовое регулирование отношений относительно производства
переработки и реализации сельскохозяйственной продукции
agrarian-legal science
legal providing of realization of agrarian politics
agrarian production
legal adjusting of relations in relation to a production
processing and realization of agricultural produce
Issue Date: 2013
Citation: Статівка А. М. Актуальні питання сучасної науки аграрного права / Статівка Анатолій Миколайович // Актуальні проблеми правоохоронної діяльності та юридичної науки : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 19-20 верес. 2013 р.) / Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ. – Дніпропетровськ, 2013. – С. 53–55.
Abstract: Аграрно-правова наука є наукою об'єктивного відображення оптимальних форм правового забезпечення реалізації аграрної політики в державі, основою якої є всебічне знання про перебудову сільського господарства, реструктуризацію. Перед наукою аграрного права постають актуальні питання переосмислення теорій, концепцій, підходів у вирішенні практичних питань правового регулювання відносин щодо виробництва, переробки і реалізації сільськогосподарської продукції з урахуванням досвіду зарубіжних країн, вимог законодавства ЄС, СОТ тощо.
Аграрно-правовая наука является наукой объективного отражения оптимальных форм правового обеспечения реализации аграрной политики в государстве, основой которой является всестороннее знание о перестройке сельского хозяйства, реструктуризации. Перед наукой аграрного права появляются актуальные вопросы переосмысления теорий, концепций, подходов в решении практических вопросов правового регулирования отношений относительно производства, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции с учетом опыта зарубежных стран, требований законодательства ЕС, СОТ.
Agrarian-legal science is science of objective reflection of optimal forms of the legal providing of realization of agrarian politics in the state, basis of that is all-round knowledge about alteration of agriculture, restructuring. Before science of agrarian right the pressing questions of rethinking of theories, conceptions, approaches appear in the decision of practical questions of the legal adjusting of relations in relation to a production, processing and realization of agricultural produce taking into account experience of foreign countries, requirements of legislation of ЄС, WTO.
URI: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3812
Appears in Collections:Тези, доповіді кафедри земельного та аграрного права

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Stativka_53_55.pdf367.22 kBAdobe PDFView/Open


This item is protected by original copyright

View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback