Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

eNULAUIR >
Праці вчених кафедр >
Кафедра філософії >
Наукові статті кафедри філософії >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3351

Title: Вплив сучасних світових інтеграційних процесів на трансформацію політичного тероризму
Other Titles: Влияние современных мировых интеграционных процессов на трансформацию политического терроризма
Influence of modern world integration processes on transformation of political terrorism
Authors: Кальницький, Е.А.
Кальницкий, Э.А.
Kalnitskiy, E.A.
Keywords: глобалізація
політичний тероризм
інтеграційні процеси
глобализация
политический терроризм
интеграционные процессы
globalization
political terrorism
integration processes
Issue Date: 2010
Publisher: видавництво "Право"
Citation: Кальницький Е. А. Вплив сучасних світових інтеграційних процесів на трансформацію політичного тероризму / Е. А. Кальницький // Вісник Національної юридичної академії України ім. Ярослава Мудрого. Сер. Філософія, філософія права, політологія, соціологія. 2010. №3. - Х. : Право, 2010. - С. 38-45.
Abstract: Показано, що динамічний розвиток світових процесів впливає на деякі тенденції щодо трансформації політичного тероризму. До основних з них віднесено: зростання міжцивілізаційного та деструктивного характеру сучасного тероризму; спроби розв’язання політичних проблем за рахунок силового примусу; активізація політичного тероризму в демократичних суспільствах; зрощення тероризму з організованою злочинністю; професіоналізація тероризму; зростання релігійного чинника; застосування засобів масової інформації; перетворення політичного тероризму на засіб політичних провокацій; поширення політтехнологічного тероризму; зростання воєнної складової тероризму. Зазначено, що цивілізаційна криза створює певні сприятливі умови для виникнення та поширення політичного тероризму.
Динамическое развитие мировых процессов влияет на некоторые тенденции относительно трансформации политического терроризма: рост межцивилизационного и деструктивного характера современного терроризма; попытки решения политических проблем за счет силового принуждения; срастание терроризма с организованной преступностью, его профессионализация; распространение политтехнологического терроризма; рост религиозного фактора и военной составляющей терроризма. Отмечено, что цивилизационный кризис создает определенные благоприятные условия для возникновения и распространения политического терроризма.
Dynamic development of world processes, influences on some tendencies in relation to transformation of political terrorism: growth of intercivilization and destructive character of modern terrorism; attempts of decision of political problems due to a power compulsion; accretion of terrorism with the organized crime, his professionalisation; distribution of political-technology terrorism; growth of religious factor and military constituent of terrorism. It is marked that a civilization crisis creates certain favourable terms for an origin and distribution of political terrorism.
URI: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3351
Appears in Collections:Наукові статті кафедри філософії

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Kalnuzkui_38.pdf305.19 kBAdobe PDFView/Open


This item is protected by original copyright

View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback