Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/32
Title: Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни "Конституційна юрисдикція"
Authors: Барабаш, Ю.Г.
Слінько, Т.М.
Кушніренко, О.Г.
Колісник, В.П.
Летнянчин, Л.І.
Євсєєв, О.П.
Ткаченко, Є.В.
Keywords: конституційна юрисдикція
навчально-методичні посібники
Issue Date: 2011
Publisher: Видавництво "Право"
Citation: Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни "Конституційна юрисдикція" (відповідно до вимог ECTS) : для студентів V курсу денних факультетів / Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого ; уклад. Ю. Барабаш [та ін.]. - Х. : Право, 2011. - 35 с.
Abstract: Навчальна дисципліна “Конституційна юрисдикція” розрахована на отримання студентами знань у сфері конституційного судочинства, яке є новою для нашої держави формою здійснення правосуддя у справах, що виникають у зв’язку з перевіркою на відповідність Конституції України законів та інших актів вищих органів влади та необхідністю офіційної інтерпретації положень Конституції та законів України. Даний курс надає студентам широкий діапазон уявлень із достатньо вагомих для державно-правового розвитку питань, а саме: становлення конституціоналізму, особливості провадження справ у Конституційному Суді України, доктринальних питань розвитку правової та демократичної державності, виражених у правових позиціях органу конституційної юрисдикції. Аналізуються також питання: становлення та розвитку сучасного конституціоналізму, конституційного процесу в Україні на сучасному етапі, ролі органів конституційної юрисдикції в механізмі правової охорони Конституції, статусу Конституційного Суду України (склад, порядок формування, повноваження та порядок їх реалізації); конституційно-судового процесу (сутність та види проваджень у Конституційному Суді, форми та по-рядок звернення до Суду, порядок розгляду справ у Суді); сутності та видів рішень Суду, правових позицій Суду з найбільш вагомих сфер конституційного будівництва: гарантування конституційного ладу та народовладдя, реалізації та захисту конституційних прав і свобод, здійснення державної влади в конституційних межах, територіальної організації держави та здійснення місцевого самоврядування.
URI: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/32
Appears in Collections:Навчально-методичні посібники

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Posib_Konst_yur_2011.pdf488,77 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.