Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2136
Title: Модернізація страхового захисту в Україні
Other Titles: Модернизация страховой защиты в Украине
Modernization of insurance protection in Ukraine
Authors: Нечипорук, Л.В.
Nechyporuk, L.V.
Keywords: страховий захист
інверсійна трансформація
соціальне страхування
страховая защита
инверсионная трансформация
социальное страхование
страхование
insurance protection
Inversion transformation
social insurance
Issue Date: 2012
Publisher: видавництво "Право"
Citation: Нечипорук Л.В. Модернізація страхового захисту в Україні / Л.В. Нечипорук // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". Серія: Економічна теорія та право : зб. наук. пр. / Національний університет "Юридична академія України ім. Ярослава Мудрого". - Х. : Право, 2012. - № 2 (9). - С. 51-60. - Бібліогр. : с. 60.
Abstract: Визначено, що поєднання інверсійного типу формування страхового захисту та глобалізаційних процесів зумовило зміст і форми його деформацій, що виявилося в операціях псевдострахування та зумовило напрями модернізації соціального захисту шляхом поступової відмови від непосильних соціальних гарантій та впровадження соціального страхування.
Определено, что сочетание инверсионного типа формирования страховой защиты и глобализационных процессов обусловило содержание и формы его деформаций, которые получили проявление в операциях псевдострахования и обусловили направления модернизации социальной защиты путем постепенного отказа от непосильных социальных гарантий и внедрения социального страхования.
Determined that a combination of inversion-type form of insurance protection and globalization led to its content and form of strain that had the display operations psevdolnsurance and caused the trends of modernization of social protection by the gradual abandonment of unbearable social security and implementation of social security sectors.
URI: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2136
Appears in Collections:Наукові статті кафедри економічної теорії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nechyporuk_51.pdf655,83 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.