Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/17986
Title: Правовий статус наукових парків як юридичних осіб приватного права
Other Titles: Legal status of scientific parks as legal entities of private law
Authors: Розгон, Ольга Володимирівна
Keywords: науковий парк
юридична особа
Issue Date: 2020
Citation: Розгон О. В. Правовий статус наукових парків як юридичних осіб приватного права / О. В. Розгон // Сучасні проблеми розвитку права та економіки в інноваційному суспільстві : зб. наук. праць за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції, 20 березня 2020 р. м. Велико-Тирново, Болгарія. – 2020. – С. 177–183.
Abstract: До інноваційної інфраструктури дослідницького університету зазвичай відносять наукові парки. Автором робиться висновок, що засновником (учасником) юридичних осіб та/або їх об’єднань із метою розробки та реалізації інноваційних продуктів та/або продукції, зокрема, наукового парку, може бути саме дослідницький університет, а не будь-який університет як провідний вищий навчальний заклад. У науковій праці розглядається правова природа наукового парку як юридичної особи приватного права. Проаналізовано організаційно-правові форми наукового парку Одеського політехнічного університету та наукового парку «Київська політехніка».
URI: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/17986
Appears in Collections:Тези, доповіді НДІ ПЗІР

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rozghon_177-183.pdf806,08 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.