Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/16883
Title: Правові основи прийняття і виконання рішень слідчого на стадії досудового розслідування
Authors: Басиста, Ірина Володимирівна
Keywords: процесуальне рішення
тактичне рішення
досудове розслідування
слідчий
початкові рішення
кінцеві рішення
психологічні знання
діяльність слідчого з прийняття рішень
взаємодія
діяльність слідчого з виконання рішень
procedural decision
tactical decision
pre-trail investigation
investigator
initial decisions
final decisions
psychological knowledge
investigator’s activity concerning decision making
interaction
investigator’s activity concerning decision enforcement
Issue Date: 2014
Citation: Басиста І. В. Правові основи прийняття і виконання рішень слідчого на стадії досудового розслідування : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.09 / І. В. Басиста ; наук. конс. В. І. Галаган ; Класич. приват, ун-т. – Запоріжжя, 2014. – 40 с.
Abstract: Досліджено концептуальні засади прийняття та виконання рішень слідчого на стадії досудового розслідування. Виявлено особливості, висвітлено проблемні питання та висловлено пропозиції щодо вирішення теоретичних і практичних проблем, пов'язаних з прийняттям і виконанням рішень слідчого на стадії досудового розслідування. Досліджено генезу законодавчого врегулювання процесуальних рішень слідчого на стадії досудового розслідування для визначення динаміки їх розвитку та позитивних і негативних тенденцій. Сформульовано визначення процесуального рішення слідчого та запропоновано відповідні доповнення до КПК 2012 р. Подано класифікацію процесуальних рішень слідчого, які приймаються ним на стадії досудового розслідування. Охарактеризовано процес прийняття процесуальних рішень відповідно до КПК ряду зарубіжних країн і запропоновано шляхи імплементації окремих положень, спрямованих на вдосконалення механізму дотримання прав людини в кримінальному процесуальному законодавстві України. Сформульовано визначення діяльності слідчого з розслідування кримінальних правопорушень та результатів впливу на неї слідчої ситуації. Уточнено співвідношення понять процесуального та тактичного рішень слідчого як базових категоріальних визначень стадії досудового розслідування, розкрито сутність тактичних завдань розслідування, механізму та підстав прийняття процесуальних і тактичних рішень. Розкрито причини порушень прав і свобод громадян, пов'язаних з необгрунтованими процесуальними рішеннями слідчого, та впливу на цей процес суб'єктивних та об'єктивних чинників. Запропоновано шляхи зменшення їх негативного впливу із застосуванням психологічних знань і вдосконалення норм КПК 2012 р., які полягають у створенні єдиного слідчого апарату, забезпеченні повної процесуальної самостійності слідчого, відході від існуючої системи показників та оцінюванні ефективності діяльності слідчого на основі вжитих ним превентивних заходів і громадської думки.
URI: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/16883
Appears in Collections:12.00.09 – Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BASISTA-2014.pdf8,77 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.