Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/16843
Title: Пред’явлення особи для впізнання поза її візуальним спостереженням
Authors: Басиста, Ірина Володимирівна
Keywords: досудове слідство
слідча дія
заходи забезпечення безпеки
пред’явлення особи для впізнання поза її візуальним спостереженням
протокол слідчої дії
pre-trial investigation
investigation actions
safety measures
producing of person for identification out of his visual supervision
protocol of investigation action
Issue Date: 2006
Citation: Басиста І. В. Пред’явлення особи для впізнання поза її візуальним спостереженням : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / І. В. Басиста ; Київ. нац. ун-т внутр. справ. – Київ, 2006. – 19 с.
Abstract: Розглянуто питання теоретичного та практичного характеру щодо процесуального порядку та тактики проведення процедури пред'явлення особи для впізнання поза її візуальним спостереженням. Визначено історичні передумови виникнення процедури пред'явлення для впізнання як самостійної слідчої дії, показано її місце в системі інших слідчих дій. Уточнено основні види пред'явлення для впізнання, розкрито сутність кожного з них. Запропоновано оригінальне тлумачення пред'явлення особи для впізнання поза її візуальним спостереженням, розглянуто його нормативно-правове регулювання та відповідність міжнародно-правовим актам щодо гарантування заходів безпеки учасників кримінального судочинства. Висвітлено проблемні аспекти, які виникають під час проведення процедури пред'явлення особи для впізнання поза її візуальним спостереженням. Проаналізовано практику застосування даної слідчої дії органами досудового слідства й обґрунтовано шляхи усунення виявлених недоліків і впровадження передового досвіду зарубіжних країн. Розроблено єдині науково обґрунтовані методичні рекомендації щодо проведення пред'явлення для впізнання поза візуальним спостереженням особи, запропоновано ряд змін і доповнень до чинного законодавства КПК України.
URI: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/16843
Appears in Collections:12.00.09 – Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Basista-2006.pdf266,88 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.