Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/15406
Title: Цінності конституційного ладу України та їх правова регламентація
Other Titles: Ценности конституционного строя Украины и их правовая регламентация
Values of the constitutional order of Ukraine and their legal regulation
Authors: Реньов, Є.В.
Keywords: конституційний лад
цінності
принципи
конституціоналізм
свобода
демократія
державний суверенітет
Issue Date: 2017
Citation: Реньов Є. В. Цінності конституційного ладу України та їх правова регламентація : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Є. В. Реньов ; кер. роботи О. Г. Кушніренко ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2017. – 20 с.
Abstract: Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.02 «Конституційне право; муніципальне право». – Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Міністерство освіти і науки України, Харків, 2017. У дисертації подано класифікацію цінностей конституційного ладу, зважаючи на критерії правової традиції, сфери поширеності та способу закріплення цінностей. Запропоновано авторське розуміння цінностей конституційного ладу як основоположних, гранично узагальнених принципів (засад, цілей, установок), що закріплені безпосередньо в конституційно-правових нормах Основного Закону, а також сформульовані в практиці органу конституційного контролю. Обґрунтовано висновок, що цінності конституційного ладу знаходять своє втілення в формі принципів, основних засад, а такі засади закріплені у І, ІІІ і ХІІІ розділах Конституції України. Самі засади конституційного ладу можуть бути ототожнені із системою цінностей і принципів. Засади конституційного ладу в цьому разі можна вважати формою вираження цінностей конституційного ладу України. В дисертації аргументується необхідність закріплення в Конституції України цінності свободи. Пропонується замінити діюче формулювання ч.1 ст. 3 Основного Закону наступним: «Свобода людини гарантується». Аналізується можливість впровадження національно-територіальної автономії в Криму в контексті загрози державному суверенітету, територіальній цілісності та унітаризму, висловлюються практичні рекомендації щодо вдосконалення тексту Конституції України та поточного законодавства.
URI: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/15406
Appears in Collections:12.00.02 – Конституційне право; муніципальне право

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Renov_2017.pdf261 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.