Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/15404
Title: Правовий статус керівника місцевої прокуратури
Other Titles: Правовой статус руководителя местной прокуратуры
Legal status of the head of the local prosecutor's office
Authors: Ізотова, М.О.
Keywords: прокурор
керівник місцевої прокуратури
правовий статус
призначення на посаду
відповідальність
Issue Date: 2018
Citation: Ізотова М. О. Правовий статус керівника місцевої прокуратури : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.10 / М. О. Ізотова ; кер. роботи І. В. Назаров ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2018. – 20 с.
Abstract: Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.10 «Судоустрій; прокуратура та адвокатура». – Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Міністерство освіти і науки України, Харків, 2018. Дисертація присвячена комплексному дослідженню питань, пов’язаних із визначенням вимог до кандидатів та порядком призначення на посаду керівника місцевої прокуратури, зняттям з посади, характеристикою прав та обов’язків керівника місцевої прокуратури, організацією його роботи. Правовий статус керівника місцевої прокуратури визначено як сукупність юридичних положень, що визначають специфіку його правового стану, вирізняють його серед інших працівників прокуратури та характеризують основні сторони практичного становлення керівника місцевої прокуратури й організації його роботи. Виділено три групи службових прав керівника місцевої прокуратури: професійні, допоміжні та компенсаційні права. Класифіковано обов’язки керівника місцевої прокуратури. Визначено вимоги до кандидатів на посаду керівника місцевої прокуратури, досліджуються процедура відбору та призначення на посаду керівника місцевої прокуратури, підстави та порядок звільнення його з посади. Здійснено класифікацію вимог, що висуваються до осіб, які бажають обійняти посаду керівника місцевої прокуратури, на: а) загальні; б) спеціальні двох рівнів; в) додаткові. Звертається увага на недоліки чинного Закону України «Про прокуратуру» у питаннях визначення вимог до кандидата на посаду керівника місцевої прокуратури, процедури його призначення на посаду, відмови у призначенні, запропоновано зміни до зазначеного Закону.
URI: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/15404
Appears in Collections:12.00.10 – Судоустрій; прокуратура та адвокатура

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Izotova_2018.pdf263,39 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.