Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/15403
Title: Принципи територіального устрою України: конституційно-правовий аспект
Other Titles: Принципы территориального устройства Украины: конституционно-правовой аспект
Principles of territorial organization of Ukraine: constitutional and legal aspect
Authors: Гречко, О.О.
Keywords: територіальний устрій
адміністративно-територіальний устрій
принципи
унітаризм
територіальна цілісність
централізація
децентралізація
регіони
Issue Date: 2018
Citation: Гречко О. О. Принципи територіального устрою України: конституційно-правовий аспект : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / О. О. Гречко ; кер. роботи Ю. В. Ткаченко ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2018. – 20 с.
Abstract: Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.02 «Конституційне право; муніципальне право». – Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Міністерство освіти і науки України, Харків, 2018. Дисертація є комплексним дослідженням принципів територіального устрою України. У роботі подається теоретична характеристика засад територіального устрою. Розглядається система принципів територіального устрою України в їх багатоаспектному прояві, розкривається внутрішній зміст кожного з них. Досліджується еволюція інституту принципів територіального устрою України з урахуванням історичних реалій процесу становлення Української держави. Здійснено порівняльний аналіз українського та зарубіжного законодавства щодо досліджуваних принципів. Розглянуто сучасний стан конституційного закріплення спеціальних принципів територіального устрою України. Висвітлюються проблеми реалізації принципів територіального устрою України. Розроблені та запропоновані напрями вдосконалення нормативно-правового регулювання досліджуваних принципів.
URI: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/15403
Appears in Collections:12.00.02 – Конституційне право; муніципальне право

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Grechko_2018.pdf272,81 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.