Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/15383
Title: Конституційне право на освіту: теорія та практика реалізації
Other Titles: Конституционное право на образование: теория и практика реализации
The Constitutional right to education: theory and practice of implementation
Authors: Якушина, О.С.
Keywords: освіта
конституційне право на освіту
державна освітня політика
державні гарантії реалізації права на освіту
освітня реформа
Issue Date: 2018
Citation: Якушина О. С. Конституційне право на освіту: теорія та практика реалізації : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / О. С. Якушина ; кер. роботи Т. М. Слінько ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2018. – 20 с.
Abstract: Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.02 «Конституційне право; муніципальне право». – Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Міністерство освіти і науки України, Харків, 2018. У роботі комплексно досліджується сутність і зміст конституційного права на освіту та практика його реалізації в Україні. Освіта розглядається як основа інтелектуального, духовного, фізичного і культурного розвитку особистості, а також як механізм, завдяки якому розкривається зміст конституційного права на освіту. Сформульовано авторське визначення поняття «право на освіту» в суб’єктивному й об’єктивному сенсі. Встановлено ознаки державної освітньої політики. Запропоновано принципи державної освітньої політики. Проаналізовано положення міжнародно-правових актів і практика Європейського суду з прав людини у сфері освіти. Наведено авторське визначення поняття «нормативно-правове забезпечення конституційного права особи на освіту» як нормативне регулювання суспільних відносин, що склалися у сфері освіти. Запропоновано систему правового забезпечення гарантування державою реалізації права особи на освіту доповнити класифікацією державних гарантій реалізації права на освіту. Проаналізовано структуру й особливості механізму реалізації права на освіту. Досліджено основні недоліки освітньої діяльності, котрі впливають на гарантії забезпечення конституційного права на освіту в сучасній Україні. Наведено аргументи на користь розроблення і ухвалення Освітнього кодексу. Охарактеризовано основні шляхи вдосконалення системи державно-правового забезпечення реалізації права на освіту.
URI: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/15383
Appears in Collections:12.00.02 – Конституційне право; муніципальне право

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Yakushina_2018.pdf256,78 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.