Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/14976
Title: Інститут омбудсмана у сфері фінансових послуг на ринку цінних паперів як елемент механізму охорони прав володільців бездокументарних цінних паперів
Authors: Кулик, М.М.
Keywords: цінні папери
бездокументарні цінні папери
фінансові послуги (ринок фінансових послуг)
самозахист цивільних прав
інститут омбудсмана
ценные бумаги
бездокументарные ценные бумаги
финансовые услуги (рынок финансовых услуг)
самозащита гражданских прав
институт омбудсмана
Issue Date: 2017
Citation: Кулик М. М. Інститут омбудсмана у сфері фінансових послуг на ринку цінних паперів як елемент механізму охорони прав володільців бездокументарних цінних паперів / М. М. Кулик // Проблеми вдосконалення приватноправових механізмів набуття, передачі, здійснення та захисту суб'єктивних цивільних прав : матеріали "круглого столу", присвяч. пам'яті проф. Ч. Н. Азімова, м. Харків, 16 груд. 2016 р. – Харків, 2017. – С. 283–287.
URI: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/14976
Appears in Collections:Наукові статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kulyk_283-287.pdf258,86 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.