Skip navigation
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/14779
Назва: Духовне оновлення як умова модернізації сучасного українського суспільства: колізії та дисонанси
Інші назви: Духовное обновление как условие модернизации современного украинского общества: коллизии и диссонансы
Spiritual updating as condition of modernisation of modern Ukrainian society: collisions and dissonances
Автори: Уманець, О.В.
Стасевська, О.А.
Ключові слова: цінності
аксіосфера
духовність
криза ідентичності
ценности
аксиосфера
духовность
кризис идентичности
values
axiosphere
spirituality
crisis of identity
Дата публікації: 2017
Видавець: видавництво «Право»
Бібліографічний опис: Уманець О. В. Духовне оновлення як умова модернізації сучасного українського суспільства: колізії та дисонанси / О. В. Уманець, О. А. Стасевська // Політичні та правові дисонанси в сучасних українських реаліях : зб. матеріалів ХХХ Харк. політол. читань (м. Харків, 16 черв. 2017 р.). – Харків, 2017. – С. 132–136.
Короткий огляд (реферат): У тезах відзначена неоднозначність ситуації аксіологічної біфуркації в сучасному українському суспільстві, зумовлена актуалізацією національної самоідентифікації та активним долученням української спільноти до ментально-ціннісних засад і базових цінностей сучасної західної цивілізації. Виявлені чинники актуалізації моральної складової в процесах реформування українського соціуму. Відзначено гостроту проблеми модернізації аксіосфери сучасного українського соціуму та особлива роль системи вищої освіти як творця духовної еліти суспільства.
В тезисах отмечена неоднозначность ситуации аксиологической бифуркации в современном украинском обществе, обусловлена актуализацией национальной самоидентификации и активным приобщением украинской общности к ментально-ценностным основам и базовым ценностям современной западной цивилизации. Выявлены факторы актуализации моральной составляющей в процессах реформирования украинского социума. Отмечена острота проблемы модернизации аксиосферы современного украинского социума и особая роль системы высшего образования як творца духовной элиты общества.
Опис: In theses the marked ambiguousness of situation of bifurcation of axiology is in modern Ukrainian society, predefined by actualization of national self-definition and active attaching of the Ukrainian association to the mentally-valued principles and base values of modern western civilization. The educed factors of actualization of moral constituent are in the processes of reformation of Ukrainian society. The sharpness of problem of modernisation of axiosphere of modern Ukrainian society is marked and the special role of the system of higher education as a creator of spiritual elite of society.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/14779
Розташовується у зібраннях:Тези, доповіді кафедри культурології

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Umanets_Stasevska_132-136.pdf256,29 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити
Показати повний опис матеріалу Перегляд статистики


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.