Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/14174
Title: Розслідування шахрайств, учинених із використанням мережі «Інтернет»
Authors: Самойлов, С.В.
Keywords: шахрайство, вчинене з використанням мережі «Інтернет»
комп’ютерні злочини
криміналістична характеристика
способи вчинення шахрайств
типові слідчі ситуації
тактика слідчого огляду комп’ютерних систем та їх елементів
тактика допиту
використання спеціальних знань
профілактика злочинів
Issue Date: 2014
Citation: Самойлов С. В. Розслідування шахрайств, учинених із використанням мережі «Інтернет» : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / С. В. Самойлов ; кер. роботи О. В. Одерій ; Донецьк. юрид. ін-т МВС України. – Донецьк, 2014. – 18 с.
Abstract: Дисертація є комплексною науковою розробкою із розслідування шахрайств, що вчиняються з використанням мережі «Інтернет». Визначено, що саме мережа «Інтернет» є специфічним середовищем для вчинення розглядуваних злочинів. Подано кримінально-правову характеристику та висвітлено деякі питання кваліфікації означеного виду злочинів. Наведено криміналістичну характеристику досліджуваних злочинів. Окрему увагу приділено способам учинення та відповідним слідам злочинної діяльності. У роботі детально розглянуто особливості початкового етапу розслідування шахрайств, учинених із використанням мережі «Інтернет». Окремо досліджено питання отримання інформації про правопорушення та прийняття рішення про початок кримінального провадження. Наведено типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування та розроблено відповідні їм слідчі версії і алгоритми їх перевірки. Приділено увагу особливостям витребування інформації від установ та організацій під час розслідування шахрайств, учинених із використанням мережі «Інтернет». Досліджено особливості тактики проведення окремих слідчих дій під час розслідування зазначеного виду шахрайств. Наведено рекомендації щодо тактики слідчого огляду комп’ютерних систем та їх елементів. Розроблено пропозиції щодо тактики допиту потерпілих, свідків та підозрюваних у вчинені злочину. Запропоновано орієнтовний перелік питань до допитуваного з урахуванням його процесуального статусу та способу вчиненого шахрайства. Розглянуто особливості застосування спеціальних знань різними суб’єктами, наведено питання, що можуть вирішуватись у межах експертного дослідження. Запропоновано заходи для попередження досліджуваних шахрайств.
URI: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/14174
Appears in Collections:12.00.09 – Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Samoilov_2014.pdf796,11 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.